Viering 175 jaar broeders van Saint Louis

24 februari 2015

Op zondag 1 maart vieren de broedercongregatie van de heilige Aloysius van Gonzaga (beter bekend als de broeders van Saint Louis) te Oudenbosch haar 175-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid celebreert bisschop Liesen een eucharistieviering in de kapel van Saint Louis.

“Zondag 1 maart is onze feitelijke stichtingsdatum,” vertelt broeder Cees van Dam, de overste van de congregatie. “Na de eucharistieviering is er een bijeenkomst in Tivoli in Oudenbosch, waar verschillende sprekers het woord zullen voeren onder wie de burgemeester van de gemeente Halderberge, Giel Janssen.”

Er zijn meerdere activiteiten voorzien vanwege het 175-jarige bestaan van de congregatie. Op vrijdag 27 februari worden de overleden medebroeders herdacht, waaronder broeders van Saint Louis die in de missie en als gevolg van oorlogshandelingen zijn gestorven.

Vanwege het jubileum is ook een fototentoonstelling ingericht. De congregatie beschikt over de oudste collectie foto’s van West-Brabant, vertelt broeder Van Dam. De gidsen van Saint Louis, vrijwilligers die rondleiding verzorgen, hebben de fototentoonstelling ingericht. Op 1 maart is deze te bewonderen in Tivoli. Daarna verhuist ze naar het verzorgingscentrum de Zellebergen in Oudenbosch, waar de meeste broeders wonen.

(Foto: R. Mangold)

De broeders van Saint Louis zijn in 1840 gesticht door pastoor W. Hellemons o.cist. (1810-1884) en vader Vincentius (Jan Huijbrechts) (1812-1889). Aanvankelijk beperkten hun werkzaamheden zich tot parochieel jeugdwerk, maar al snel richtten de broeders zich op het onderwijs. Hiervoor stichtten zij in op 15 mei 1840 het Instituut Saint Louis. In de jaren tachtig is dit instituut verzelfstandigd. In 2006 verlieten de laatste kinderen het internaat. De congregatie van Oudenbosch was de eerste Nederlandse broedercongregatie die actief was in het toenmalige Indonesië.

De broeders van Saint Louis volgens een Ignatiaanse regel. In 1887 werd de congregatie pauselijk erkend. Momenteel telt de congregatie 21 leden.
 

Andere berichten