Videoboodschap bisschop Liesen vanwege de Advent

30 november 2012

“Speciaal in het Jaar van het Geloof wil het bisdom van Breda nieuwe initiatieven nemen om Christus te verkondigen. Een van de nieuwe initiatieven die het bisdom wil ontwikkelen is een catecheseaanbod rond de kerkelijke hoogfeesten.” Dit zegt bisschop Liesen in een videoboodschap die werd opgenomen vanwege de Advent, die begint op 2 december.

Video bisschop Liesen
Bisschop Liesen: “We staan aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar, we gaan de Advent vieren. En de Advent betekent dat we wachten op de komst van Christus.” In zijn boodschap voor de Advent gaat de bisschop van Breda in op wat dat betekent. Hij eindigt de catechese met een drietal vragen aan de kijker.

Catecheses voor het onderwijs
Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs met tevens een aanstelling voor catechese, zal deze Advent de contacten in het onderwijs enkele malen korte catechese aanbieden. Ook hiervoor wordt de digitale weg bewandeld. De catecheses (1 à 2 A4) worden toegestuurd via e-mail en gepubliceerd op de website van het bisdom www.bisdombreda.nl.

Catechese in deze tijd
Martina Meul: “We starten hiermee heel concreet in het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013). Paus Benedictus XVI roept dit Jaar uit om te herdenken dat vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie startte (1962-1965). Het Tweede Vaticaans Concilie ging over wat het betekent om Kerk te zijn in deze tijd. Het bisdom van Breda wil aan de oproep van de paus om het geloof te verkondigen gehoor geven. Anno 2012 mogen daarbij de digitale media als instrument zeker niet ontbreken.”

Nieuwe wegen
De levens van mensen krijgen uitdrukking in de digitale wereld. Het is de omgeving waar mensen actief zijn en interactief zijn. Het bisdom van Breda heeft daarom naast de website www.bisdombreda.nl een kanaal op YouTube (www.youtube.com/user/BisdomBreda) en bezoekers kunnen berichten van de bisdomwebsite doorpubliceren op hun sociale media.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op p. 24-25 in het bisdommagazine over Kerstmis. De contacten in het onderwijs ontvingen dit blad deze week als speciale actie vanwege Kerstmis.

Neem voor meer informatie voor de catechese voor het onderwijs contact op met Martina Meul, T 076 5223444, E bg.onderwijs@bisdombreda.nl.

Andere berichten