Video: Mgr. De Jong over jongeren en de bisschoppensynode

2 november 2018

Aan het einde van de bisschoppensynode over de jongeren is er een persontmoeting en zijn er interviews met Mgr. De Jong. Hoe bijzonder is zo’n ontmoeting met de Wereldkerk? Wat waren onderwerpen die de jeugd vooral ter sprake bracht? En welk moment was het meest indrukwekkend?

“De jongeren lieten hun ‘approval’ tijdens de synode heel duidelijk merken. Soms wat meer, soms wat minder,” vertelt Mgr. De Jong. “Je merkte dat er interactie was, ook in de wandelgangen, tijdens hun interventies. Er was ook veel inbreng tijdens wat de ‘presynode’ van jongeren wordt genoemd, via een internetenquête en de informatie die via de bisschoppenconferenties was verzameld.”

Bekijk de video, of lees daaronder nog even verder.

“De jongeren zeiden: neem ons serieus. We zijn niet alleen een object van pastorale aandacht, maar we willen meedoen. Dat betekent dus ook dat je ze in de digitale wereld moet ontmoeten. Ze vragen enerzijds liefde en anderzijds zeggen ze: we hebben zoveel in huis, we willen er met jullie voor gaan.”

“Wij moeten niet alleen de jongeren vergezellen en begeleiden op hun weg. Zij begeleiden ons ook. We hebben elkaar nodig. Ik hoop dat de jongeren leren van de wijsheid van de ouderen. En dat de ouderen leren van de frisheid en de nieuwe inzichten en de innovatiekracht van de jongeren.”

De bisschoppensynode over jongeren, geloof en onderscheiding van de roeping vond plaats van 3 tot 28 oktober 2018 in Rome. Mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, nam hieraan deel namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

 

Andere berichten