Vernieuwde Actie Kerkbalans op de agenda van dekenaten

19 oktober 2007

In elk van de drie dekenaten in het bisdom Breda staat de vernieuwde Actie Kerkbalans de komende weken op de agenda van de dekenale vergadering. Op woensdag 17 oktober beet de vergadering van dekenaat Het Markiezaat het spits af.

De dekenale vergadering van dekenaat Het Markiezaat was zo de eerste om de presentatie van bureau WWAV mee te maken. Het bureau is ingehuurd door de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) om de vernieuwing van de Actie Kerkbalans vorm te geven. Het bureau doet dat sinds twee jaar en heeft in deze periode een schat van ervaring opgedaan in het hele land.

Verbreden en verdiepen
Centraal in de vernieuwde Actie Kerkbalans is: verbreden en verdiepen. Verbreden: méér mensen geven. Verdiepen: mensen die reeds geven, geven méér. Hiervoor zijn allerlei praktische handvatten ontwikkeld voor parochies.

Nieuwe impuls
In elk van de drie dekenaten hebben in het voortraject al pilotparochies proefgedraaid. Nu worden op elke dekenale vergadering parochies uitgenodigd om zich te melden om de Actie Kerkbalans volgens de nieuwe methode een nieuwe impuls te geven. Drie parochies worden direct begeleid door het bureau WWAV, de overige door Gerrit van Dieren, medewerker van de afdeling financiën van het bisdom en coördinator van het traject Kerkbalans nieuwe stijl.

Positieve resultaten halen
Frie Castelijns vertelde over de positieve resultaten die in Etten-Leur zijn behaald door het persoonlijk benaderen van mensen die de laatste twee jaren met Kerkbalans geen bijdrage meer gaven. Frie Castelijns is lid van de werkgroep Kerkbalans van de Petrusgeloofsgemeenschap van de H. Mariaparochie in Etten-Leur.
De persoonlijke benadering bestond eruit dat er brieven op maat werden gemaakt die persoonlijk bij mensen werden afgegeven en weer opgehaald. Om de actie beheersbaar te maken werd een groep van 100 mensen geselecteerd. Uiteindelijk leverde dit een positieve respons op van 23%. Bijna een kwart van deze groep mensen die geen bijdragen meer gaf, ging dus door de actie opnieuw geven.

Bisdombreed ervaringen opdoen
De nieuwe parochies die zich per dekenaat kunnen aanmelden, zullen positieve ervaringen gaan opdoen met de nieuwe manier van werken rond de Actie Kerkbalans. Waar het op aankomt is dat parochies in het hele bisdom zo breed mogelijk ervaringen opdoen met de nieuwe manier van werken, en dat die ervaringen vervolgens bisdombreed met elkaar worden gedeeld.

De dekenale vergadering van dekenaat Zeeland vindt plaats op 14 november. De dekenale vergadering van dekenaat De Baronie vindt plaats op 26 november.

Zie over Kerkbalans www.kerkbalans.nl

Andere berichten