Veertigdagentijd met paus Franciscus

1 maart 2017

“De Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich te vernieuwen in de ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacramenten en de naaste.” Dit zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd. Vanaf Aswoensdag 1 maart tot en met woensdag 12 april publiceert katholiekleven.nl op Facebook dagelijks een nieuw fragment uit deze boodschap van de paus. Zo komt de gehele tekst aan bod.

In zijn boodschap aan de gelovigen schrijft de paus over de parabel die Jezus vertelt over de arme Lazarus en de rijke (vgl. Luc. 16, 19-31). “Het evangelie van de rijke en de arme Lazarus helpt ons om ons goed voor te bereiden op Pasen dat nadert,” schrijft de paus. Lazarus ligt voor de poort van de rijke en eet de broodkruimels die van zijn tafel vallen. Maar de rijke ziet hem niet. Paus Franciscus: “De eerste uitnodiging die deze parabel van de rijke man en de arme Lazarus aan ons doet, is de poort van ons hart voor de ander te openen, omdat iedere persoon een gave is, zowel onze buur, als de onbekende arme.”

De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag. Paus Franciscus: “De liturgie van Aswoensdag nodigt ons ertoe uit een ervaring te beleven gelijk aan die welke de rijke op een zeer dramatische wijze heeft. De priester herhaalt bij het aanbrengen van de as op het hoofd de woorden: ‘Bedenkt dat gij stof zijt en tot stof zult gij wederkeren’. De rijke en de arme sterven immers beiden en het belangrijkste deel van de parabel speelt zich in het hiernamaals af. De twee personages ontdekken onverwachts dat ‘wij in deze wereld niets hebben meegebracht en er ook niets uit kunnen meenemen’ (1 Tim. 6, 7).”

De paus moedigt alle gelovigen aan om de geestelijke vernieuwing waartoe de Veertigdagentijd uitnodigt ook tot uitdrukking te brengen “door deel te nemen aan de vastenacties die veel kerkelijke organisaties in verschillende delen van de wereld bevorderen om de cultuur van de ontmoeting binnen de menselijke familie te doen groeien.”

(Foto: Ramon Mangold)
20131204_Rome_Algemene-Audientie_50_©RamonMangold_500pix

Andere berichten