Vaticaan publiceert ontslag bisschop Muskens

31 oktober 2007

Bisschop Van den Hende is tiende bisschop van Breda

Het Vaticaan heeft vandaag op 31 oktober 2007 het ontslag van bisschop Martinus Muskens gepubliceerd. Het is daarmee officieel aanvaard en per direct ingegaan. Bisschop Johannes van den Hende is daarmee nu de bisschop van Breda.

Offiiciële bekendmaking en bekrachtiging
Eerder maakte het bisdom Breda bekend dat paus Benedictus XVI de ontslagaanvraag van bisschop Martinus Muskens, de negende bisschop van Breda, wilde inwilligen. Het wachten was op de officiële bekendmaking van de datum. Dat is nu gebeurd. Bisschop Johannes van den Hende is daarmee per direct bisschop Martinus Muskens opgevolgd en nu ‘residerend’ bisschop van Breda.


Bisschop Van den Hende (43) en bisschop Muskens (71). Per 31 oktober 2007 is bisschop Van den Hende de tiende bisschop van Breda. Bisschop Muskens is per 31 oktober emeritus-bisschop.

Bisschop-coadjutor
Omdat bisschop Van den Hende door paus Benedictus XVI werd benoemd als bisschop-coadjutor, bisschop met recht van opvolging, valt het aantreden van bisschop Van den Hende als tiende bisschop van Breda naadloos samen met het ontslag en terugtreden van bisschop Muskens. Er is geen verdere ceremonie nodig.
Bij zijn wijding tot bisschop op 25 november 2006 nam bisschop Van den Hende de bisschopszetel reeds symbolisch in bezit. Tijdens de viering werd hij, na de bisschopswijding, door bisschop Muskens naar de bisschopszetel geleid, waarop hij plaatsnam. Dit gebeurde op deze wijze, omdat een bisschop-coadjutor een hulpbisschop is met recht van opvolging die specifiek wordt benoemd en gewijd met het oog op de bisschopszetel, heel concreet bij bisschop Van den Hende: de bisschopszetel van Breda.

Eerste reactie bisschop Muskens
Toen bisschop Muskens zijn verzoek voor ontslag indiende bij paus Benedictus XVI verzocht hij hem tevens het ontslag in te laten gaan op 31 oktober. In een eerste reactie laat bisschop Muskens weten blij te zijn dat de paus dit verzoek heeft ingewilligd. “Dit betekent dat ik een periode heb van drie maanden om mij voor te bereiden op mijn nieuwe status als broeder van de Pauluscommuniteit van benedictijnen in Teteringen. In deze periode neem ik afscheid van de parochies in het bisdom door op vele plaatsen in het bisdom eucharistie te vieren temidden van de gelovigen.” Een overzicht hiervan wordt later bekendgemaakt.


Bisschop Muskens naast bisschop Ernst op 1 november 2007. Beiden inmiddels emeritus-bisschop. Tijdens de eerste eucharistieviering van bisschop Van den Hende als residerend bisschop van Breda. (Foto: BisdomBreda/RamonMangold)

Eerste reactie bisschop Van den Hende
In een eerste reactie laat bisschop Van den Hende weten: “Het plaatsnemen op de bisschoppelijke zetel van Breda gaf destijds heel sterk het gevoel: hier in de Kerk van Breda ligt vanaf nu mijn pastorale en bestuurlijke opdracht.”
De zetel was toen nog voorzien van het bisschopswapen van bisschop Muskens (‘shalom’). De bisschopszetel wordt nu voorzien van het bisschoppelijk wapen van bisschop Van den Hende en zijn devies ‘sine timore serviamus Illi’. “Bij mijn aantreden als bisschop heb ik als devies deze woorden gekozen uit de lofzang van Zacharias (Lc. 1, 68-79). Sine timore is niet een kwestie van ‘flink zijn’, maar vertrouwen dat Jezus die zijn werk in de Kerk is begonnen, het ook zal voltooien.”
In een brief die bisdombreed wordt verstuurd, en die ook op de website www.bisdombreda.nl is gepubliceerd, roept de nieuwe bisschop de gelovigen in het bisdom op samen met de Heer te bouwen aan de Kerk van Breda. “Als bisschop van Breda bid ik dat al ons werken, afstemmen en vergaderen voortdurend in dit perspectief mag gebeuren.”

Bisschop Muskens (71) is nu emeritus-bisschop, evenals zijn voorganger bisschop Ernst (90). De leiding van het bisdom is nu in handen van bisschop Van den Hende (43), de tiende bisschop van Breda.


Bisschop Van den Hende tijdens de viering waarin hij tot bisschop werd gewijd op 25 november 2006.

Andere berichten