Vastenmaaltijd in Breda

24 maart 2009

Donderdag 19 maart 2009 vond in de St. Anna-Rozenkranskerk te Breda de vastenmaaltijd plaats. Deze is georganiseerd door het Stedelijk Diaconaal Beraad Breda en de portefeuillehouders diaconie van Groot-Breda in samenwerking met Benedict Laval, missiesecretaris van het bisdom Breda en medewerker van de pastorale diensverlening.

Solidariteit
Bisschop Van den Hende legde in zijn openingswoord een relatie tussen de veertigdagentijd en de huidige economische neergang. “Crisis nodigt extra uit om te kijken naar wie minder heeft en ons te oefenen in soberheid. In deze tijd van recessie, geïnspireerd door het evangelie en de sociale leer van de Kerk, klinkt de indringende vraag: Tot welke solidariteit ben ik/zijn wij in staat? Trachten we alleen onszelf te handhaven? Het is een test voor onze betrokkenheid. Door de crisis verdwijnen veel banen. Toenemende armoede en ellende raken ons. Vanuit het evangelie en de sociale leer van de Kerk hebben we samen de zorg dat een ieder op zijn minst een menswaardige levensstandaard heeft en ontplooiingskansen houdt. Aan die koers moeten we ons vasthouden, in Christus’ Naam.”

Spiritualiteit
Guus Prevoo, medewerker van de Bisschoppelijke Vastenaktie, hield een presentatie over de relatie tussen vasten en spiritualiteit. Vervolgens zette de ongeveer 50 deelnemers zich aan een bord linzensoep en een vegetarische bonenschotel. Om de onderlinge ontmoeting te bevorderen werd ieder gevraagd te gaan zitten naast iemand die hij niet kende.

Je geloof voeden
Benedict Laval was zeer tevreden over de avond. “Een team van vrijwilligers verzorgde een smakelijke maaltijd. De parochie ontving ons gastvrij. Zo’n maaltijd biedt de deelnemers de kans om stil te staan bij de Veertigdagentijd. Het gaat er niet alleen om om jezelf te voeden, maar ook je geloof, je vragen en antwoorden uit te wisselen. Het is een zinvolle activiteit in de Veertigdagentijd.”

Omroep Brabant televisie en Omroep Brabant radio besteedden aandacht aan de Vastenmaaltijd. Klik hier

 

Andere berichten