Vastenestafette: zusters in actie voor Oeganda

22 februari 2016

Op woensdag 17 februari deed de vastenestafette de franciscanessen van Alles voor Allen te Breda aan. Daar verzorgde Eliane Bouwes Bavinck van de Vastenactie een inleiding over het project in Noord-Oeganda.

Met behulp van een film en een power-point presentatie hield ze een boekend verhaal over het vastenactie-project in Oeganda. Het werd voor de zusters helder hoe belangrijk goede irrigatietechnieken zijn voor de landbouw in dit door droogte getroffen gebied.

“Ze was zelf in Oeganda geweest en daardoor bekend met de lokale situatie,” aldus Lia Epskamp, de pastoraal werkster van de congregatie. “Enkele zusters hebben ook in Oeganda gewerkt. “Zij waren actief in het zuiden,” zegt Epskamp. “Daar speelt de problematiek van het watertekort niet zo. Het Zuiden heeft ook minder te lijden gehad van de dictatuur van Idi Amin en het Leger van de Heer. Bij de zusters was wel enige herkenning maar niet zo sterk.”

Na de lezing volgde een gebedsviering en een solidariteitsmaaltijd waar de zusters hun bijdrage voor de vastenactie konden geven. “We kijken terug op een geslaagde middag,” aldus Lia Epskamp.

Lees op de speciale pagina op deze site meer over de vastenestafette in:

  • de Emmauskerk in Terneuzen (16 februari)
  • de Oecumenische vespers in Philippine (18 februari)
  • de Boekenbeurs in Terneuzen (20 februari)

 

Andere berichten