Vastenestafette door het bisdom van Breda

26 oktober 2009

In de veertigdagentijd zal in het bisdom van Breda van 17 februari tot 4 april 2010 een vastenestafette plaatsvinden die het hele bisdom doorgaat. De vastenestafette vindt plaats in het kader van 50 jaar Bisschoppelijke Vastenaktie.

In de vastenestafette zal telkens één dag op een andere plek in het bisdom het vasten centaal staan. Er kan nu al ingetekend worden voor deze vastenestafette. Dat kan via een mail naar Benedict Laval (blaval@bisdombreda.nl).

Vastenestafette
De vastenestafette vestigt de aandacht op: gebed, dienst aan de naaste, leven vanuit het gedoopte bestaan, samen maaltijd houden, en het project in Malawi dat dit jaar centraal wordt gesteld. Zo zal de vastenestafette een voorstel doen om invulling te geven aan een dag, groepsgewijs of ook individueel. Het vasten hoeft uiteraard niet beperkt te blijven tot één dag.

Bij de vastenestafette worden parochies betrokken, scholen, (zorg)instellingen en religieuzen.

De vastenestafette zal diverse suggesties aanreiken. Deelnemende parochies kunnen bijvoorbeeld de kerk openstellen voor gebed en ook scholen kunnen een gebedsmoment vormgeven. De spiritualiteit van het vasten kan worden uitgediept via een geloofsgesprek, waarvoor een aantal basisteksten zullen worden aangereikt. Er zullen praktische tips zijn om de dienst aan de naaste actief vorm te geven, bijvoorbeeld door acties voor het project in Malawi, op school of rond een vastenmaaltijd.

Middels de vastenestafette wil het bisdom breed aandacht vragen voor het vasten en daarbij mensen betrekken uit het hele bisdom, parochies, instellingen, scholen, religieuzen.

Dekenale startbijeenkomsten
De vastenestafette zal worden toegelicht op de jaarlijkse dekenale startbijeenkomsten rond de Vastenaktie. Deze avonden vinden plaats eind november, begin december. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort verstuurd. De dekenale startavonden worden gepland op:
– 24 november dekenaat Het Markiezaat
– 30 november dekenaat De Baronie
– 2 december dekenaat Zeeland

Projectgroep
Er is een projectgroep ingericht die de vastenestafette vormgeeft en coördineert. Lid van de projectgroep zijn uit de dekenaten: Leny van den Broek (dekenaat Het Markiezaat), Wiel Hacking (dekenaat Zeeland), Rob van Uden (dekenaat De Baronie). En vanuit de bisdomorganisatie: Peter Hoefnagels (hoofd pastorale dienstverlening), Benedict Laval (medewerker Kerk in de samenleving), Daphne van Roosendaal (communicatieregisseur).

De Bisschoppelijke Vastenaktie
Vastenaktie heet voluit de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland. De stichting werd vijftig jaar geleden opgericht door de Nederlandse bisschoppen. In opdracht van de stichting voert Cordaid jaarlijks de campagne Vastenaktie, in nauwe samenwerking met de bisdommen en parochies.

Andere berichten