Vastenestafette 2013

4 februari 2013

Van 14 februari tot en met 26 maart vindt de Vastenestafette 2013 plaats. Vorige week ontvingen pastorale beroepskrachten, contactpersonen van de Vastenaktie en besturen van parochiële caritasinstellingen hierover de informatie.

Het is voor de vierde keer dat het bisdom van Breda de Vastenestafette organiseert in de Veertigdagentijd. Benedict Laval: “We sluiten aan bij het thema van de Vastenaktie ‘Even minderen voor Honduras’. Het aantal inschrijvingen groeit steeds en we hopen dat die lijn zich voortzet in 2013.”

14 februari – 27 maart
De Vastenestafette start op woensdag 13 februari met de viering van Aswoensdag met bisschop Liesen in de H. Antoniuskathedraal (19.00 uur). De Vastenestafette eindigt op woensdag 27 maart bij de diocesane chrismaviering. Parochies, parochiekernen, gemeenschappen en instellingen zijn van harte uitgenodigd om in te tekenen op de estafettedagen van 14 februari tot en met 26 maart.

Het schema voor de Vastenestafette 2013 wordt gepubliceerd op de website van het bisdom (onder ‘projecten’). Inschrijven kan via het formulier op de bisdomwebsite.

Vastenestafette 2012. (Foto: J. Wouters)

Bidden, vasten en dienen
Een activiteit in het kader van de Vastenestafette kan een avond, dagdeel of hele dag duren. Het voornaamste is de drieslag ‘bidden, vasten en dienen’. “Hoe mensen die elementen aan elkaar koppelen ligt aan de eigen creativiteit,” aldus Benedict Laval.

Ideeën opdoen
Om een indruk te krijgen van activiteiten in de Vastenestafette kan het blog van de vorige Vastenestafette worden geraadpleegd de website van het bisdom. Om nog meer ideeën op te doen kunt u rade gaan bij de Vastenaktie. Zie op de website www.vastenaktie.nl onder ‘vastendag’. Daar zijn veel extra voorbeelden te vinden om mee aan de slag te gaan in de vastentijd.

Workshop rond het hongerdoek
Benedict Laval en Jos van Genugten bieden als medewerkers van het bisdom een workshop aan rond het nieuwe hongerdoek ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ De vier scènes van het doek verwijzen naar de evangelieteksten van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging (Marcus 6, 30-44), de rijke man en Lazarus (Lucas 16, 16-31) en het Laatste Avondmaal (Lucas 22, 15-23).

Vastenestafettekaars
Benedict Laval: “Alle deelnemende gemeenschappen/instellingen ontvangen een kaars, zodat gedurende de hele vastentijd ergens in ons bisdom licht brandt, symbool van verbondenheid. Op Aswoensdag zal in de Antoniuskathedraal de eerste kaars ontstoken worden. Tijdens de Chrismaviering wordt de Vastenestafette beëindigd.”

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de Vastenestafette, de Vastenaktie en de workshop rond het hongerdoek contact opnemen met Benedict Laval via E blaval@bisdombreda.nl, of T 076 5223444.

 

Andere berichten