Vastenaktie 2008 van start

7 februari 2008

Op aswoensdag 6 februari startte de Vastenaktie. Het bisdom Breda beveelt parochies een project van Vastenaktie in Bangladesh aan. Het project speelt zich af in de regio met de naam Chittagong Hill Tracts, een gebied waar twaalf inheemse bevolkingsgroepen met een Tibetaanse, Mongoolse of Birmese afkomst wonen.

Sociaal-economische problematiek
Voorheen trokken deze stammen als nomaden rond en verbouwden hun gewassen steeds op verschillende locaties. Door de enorme bevolkingsgroei in het gebied kunnen deze mensen niet meer rondtrekken en blijven ze nu op een vaste plaats in het gebied. Zij zijn gewend de grond eenmalig te gebruiken om vervolgens door te reizen. Door steeds dezelfde grond te gebruiken raakt deze uitgeput en worden de opbrengsten van hun oogst steeds kleiner.
Ook Bengalen, die de markteconomie ter plaatse domineren, trekken naar het gebied om er kleine stukken grond te bebouwen. Dat leidt tot spanningen met de inheemse bevolkingsgroepen, die door hen worden gezien als immigranten, zonder rechten op sociaal, economisch of juridisch vlak. De inheemse bevolkingsgroepen hebben verschillende rituelen en gebruiken en spreken ook andere dialecten. Het onderwijs is hier nog niet voldoende op ingericht. Ook de gezondheidszorg moet worden verbeterd.

Concrete solidariteit
Concrete solidariteit met mensen in het Zuiden is een belangrijke vorm het vasten vorm te geven. De bisschoppen doen daartoe in hun laatste brief over missie (2006) een oproep: “Door een radicaal andere manier van leven, waarin wij ook ons comfort en onze welvaart leren delen met anderen, tonen we ons solidair met medemensen in het Zuiden en beoefenen we de kardinale deugd van de soberheid. Zo geven wij metterdaad getuigenis van het evangelie en maken we onze missionaire opdracht waar”.

Zie ook de rubriek ‘Geloof en leven’
Meer informatie over Vastenaktie: www.vastenaktie.nl

Andere berichten