Vastenactiecampagne 2018

1 februari 2018

Parochiebesturen en PCI’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Vastenestafette 2018. Het is voor de negende keer dat deze wordt gehouden in het Bisdom Breda. De Vastenestafette start op Aswoensdag op 14 februari in de Antoniuskathedraal en eindigt met de Chrismaviering in de kerk van de Heilige Joseph te Roosendaal op 28 maart.

in een brief die onder meer ook is verstuurd aan de contactpersonen van de Vastenactie en pastorale beroepskrachten, schrijft secretaris-generaal en missiesecretaris Ben Hartmann: “Door een aaneenschakeling van activiteiten door ons bisdom heen willen we ook dit jaar gezamenlijk de Veertigdagentijd vormgeven en de projecten van de Vastenactie steunen.” Hij nodigt uit om in te tekenen op één of meer van de estafettedagen van 14 februari tot en met 28 maart met het inschrijfformulier op de website.

Het schema van de Vastenestafette 2018 wordt gepubliceerd op de website van het bisdom. Tijdens de Vastenestafette wordt een blog bijgehouden waarin de aangemelde activiteiten als etappeplaatsen in de estafette met elkaar worden verbonden.

Aanmelden voor de Vastenestefatte 2018:

Insturen inspiratie

Gelovigen kunnen inspirerende content uit hun parochie/kerk insturen ter inspiratie van anderen.

Andere berichten