Vasten op school

26 maart 2009

Martina Meul is sinds 1 februari 2009 bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs in het bisdom van Breda. Voorheen was ze identiteitsbegeleider voor katholieke scholen. Ze is goed bekend met de wereld van het basisonderwijs.

Aandacht voor derde wereld
“Op veel basisscholen bestaat aandacht voor de Vastenaktie,” vertelt Martina Meul. “Ze werken met het thema van de Bisschoppelijke Vastenaktie. In de lessen godsdienst/levensbeschouwing staat dit jaar Brazilië centraal. De scholen ontvangen een DVD met informatie en lessuggesties over dit land. Op deze DVD staan beelden van het desbetreffende land,” aldus Meul. “Er wordt een relatie gelegd met situatie in Nederland. Zo is er aandacht voor de schoolsituatie in Brazilië. Kinderen kunnen dit vergelijken met hun eigen leven.”
Naast deze educatieve activiteiten proberen scholen ook geld voor het Vastenaktieproject bij elkaar te brengen. “Sommige scholen organiseren sponsorlopen. Er is een duidelijke blik op de derde wereld,” aldus Meul.

Vasten ook attitude
“Vasten is ook een attitude,” meent Martina Meul. “Er zijn projecten om dit aan de orde te stellen zoals Hemel en aarde en Trefwoord. Deze methodes zijn informatief. Dit is ook wel nodig, omdat voor veel leerlingen en leraren vasten niet geïntegreerd is in een godsdienstige beleving. Ze kennen vasten wel als modeverschijnsel, om te vermageren of zo. Moslimleerlingen kennen dit wel. Zij vasten tijdens de Ramadan.” Op katholieke scholen doen moslims ook mee aan het Vastenaktieproject. “Moslims volgen ook de lessen godsdienst/levensbeschouwing,” verklaart Martina Meul.

Band met Pasen
“Op allerlei manieren wordt op scholen een band gelegd met Pasen,” aldus Meul. “De Vastenaktie wordt afgesloten met een viering. Soms vindt deze plaats in de hal van de school, maar sommige scholen kiezen ervoor om dit in de parochiekerk te doen. De leerlingen overhandigen dan de opbrengst van de het vastenaktieproject aan vertegenwoordigers van de parochie. Zo versterken we ook de onderlinge banden tussen school en Kerk. In de Goede Week vertellen de leerkrachten het verhaal van Jezus’ lijden en sterven en brengen de vreugdevolle boodschap van de Verrijzenis. Op die manier leren alle leerlingen de betekenis van deze christelijke feesten kennen.”

 

 

Andere berichten