Van twijfel naar aanbidding door de ontmoeting met de levende Heer (roepingenestafette)

30 april 2014

Op de zondag na Pasen sluit het octaaf van Pasen. De Kerk viert ook de zondag van de goddelijke barmhartigheid. Dit jaar ontving ze twee heilige pausen en vierden de Nederlandse gelovigen samen met hun landgenoten Koningsdag.

In de Kerk vraagt dit allemaal aandacht en deze schonk vicaris-generaal mgr. H. Lommers in de parochies van Zundert en Rijsbergen waar hij de eucharistievieringen celebreerde. "Als je in de liturgie van een thema kunt spreken, lijkt me “Van twijfel tot aanbidding” heel geschikt,” vertelt Lommers. “Uit het evangelie blijkt dat we enkel tot geloof in de verrezen Heer kunnen komen als we Hem ontmoeten. Dit gebeurt met de apostel Thomas die na een moment van twijfel tot de mooiste geloofsbelijdenis van het Evangelie komt. Dit geldt ook voor ons. We komen enkel tot geloof door de ontmoeting met de Levende Heer in Zijn Woord en in het Sacrament van de Eucharistie. En hiervoor hebben we bedienaars nodig.”

In de voorbeden is dan ook nadrukkelijk gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het permanente diaconaat en het religieuze leven. “Maar dit niet alleen,” aldus Lommers. “We hebben gedankt voor de twee heilige pausen die aan de Kerk gegeven zijn en gebeden voor de koning. Daarnaast was er dankbaarheid voor een vijftigjarig huwelijksjubileum, ook een levensroeping.”

Volgende week trekt de roepingenestafette naar de parochies in de regio Rucphen.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

Andere berichten