Van Fakkelproject naar Fakkelgesprek

1 september 2010

Nadat eerder was besloten het Fakkelproject voor geestelijke begeleiding een vervolg te geven, heeft het bisdombestuur besloten het Fakkelproject nu in aangepaste vorm voort te zetten. Het Fakkelproject wordt een loket, waar mensen terecht kunnen en doorverwezen kunnen worden naar een begeleider voor één gesprek.

De reden om het Fakkelproject bij te stellen is tweeledig. Toen het bisdombestuur besloot het Fakkelproject voort te willen zetten (zie het bericht ‘Vernieuwd Fakkelproject 2010-2012’ van 20 december 2009), was er uitzicht op externe financiering. Deze bleef echter uit. De begeleiding van het project is daarbij een arbeidsintensief traject gebleken.

Vandaar dat het bisdombestuur nu kiest voor voortzetting in aangepaste vorm. Omdat het ondersteunen van mensen bij hun religieuze vragen een belangrijke taak van de Kerk is, blijft het Fakkelproject als loket bestaan via het e-mailadres fakkel@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten