Uythof Bovendonk: plek van zingeving, vorming en gastvrijheid

18 december 2018

Bovendonk is al bijna 750 jaar een plek van zingeving, vorming en gastvrijheid. Deze immateriële waarden zijn nog steeds voelbaar en maken Centrum Bovendonk tot een unieke plaats. Dit laten de auteurs zien van ‘Uythof Bovendonk : Centrum van West-Brabant’. Het boek werd op zaterdag 15 december gepresenteerd op Centrum Bovendonk in Hoeven.

Het boek ‘Uythof Bovendonk’ beschrijft de geschiedenis van Bovendonk, met name in relatie tot de ontwikkeling van West-Brabant. De publicatie is geschreven in nauwe samenwerking met Heemkundekring ‘De Honderd Hoeven’. De presentatie werd bezocht door vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, de besturen van ordes en congregaties en belangstellende leden van de Heemkundekring. Met name de laatsten vulden de stoelen in de kapel.

Bisschop Liesen sprak zijn waardering uit over het boek en reikte de eerste exemplaren van het boek uit aan mevrouw Vonk-Vedder, de burgemeester van de gemeente Halderberge en A. Osterloh, de vroegere burgemeester van deze gemeente.

Tijdens de zitting presenteerde Jos Vermunt, de voorzitter van de Heemkundekring ‘De Honderd Hoeven’ en één van de auteurs van het boek, een overzicht van de geschiedenis van Centrum Bovendonk. Vermunt liet zien dat Bovendonk een centrale rol speelde in de geschiedenis van het Bisdom Breda en soms in die van de Nederlandse kerkprovincie. In de kapel van Bovendonk ontving in 1853 de eerste aartsbisschop van het heropgerichte aartsbisdom Utrecht, mgr. Joannes Zwijsen, het pallium.

Daarna nam Leo Fijen, presentator van het zondagse Geloofsgesprek en auteur van diverse boeken over kloosters en abdijen het woord. Hij sprak over de betekenis van de kloosterlijke spiritualiteit.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten