Uitreiking Antoniusprijs voor diaconie in Dongen

6 februari 2019

Diaken Wim Tobé reikte op zondag 3 februari 2019 de Antoniusprijs uit aan de Oecumenische Werkgroep Arm in Arm te Dongen. Dit gebeurde tijdens een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk in Dongen. Pater Schaas Vermeulen ofm. conv. was de hoofdcelebrant. De diakens Rob van Uden en Wim Tobé verleenden liturgische assistentie. Het Laurentiuskoor onder leiding van Frans Bullens ondersteunde de viering met liturgische zang. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de diverse protestants-christelijke geloofsgemeenschappen te Dongen en ‘s-Gravenmoer.

“Het oecumenische aspect van deze Werkgroep spreekt mij zeer aan,” zegt Harrie Broeders, de voorzitter van de Werkgroep van Arm in Arm. De werkgroep is zelf actief vanaf 1997 maar zelf zit Harrie Broeders er nog maar kort bij. “De werkgroep bestaat naast de katholieken uit leden van verschillende christelijke geloofsgemeenschappen variërend van de Evangelische Gemeente in Dongen tot aan de Nederlands Hervormde kerk in ‘s-Gravenmoer. Het is bijzonder mooi dat dat kan.” Harrie Broeders werkte vroeger bij de Sociale Dienst in de gemeente Breda. “De benadering van een gemeentelijke sociale dienst is heel anders. Wij gaan twee aan twee bij de mensen die een beroep op ons doen op huisbezoek. Als je dan binnen komt, zie je heel de mens. Je merkt hoe de ander echt is. Het is bijzonder mooi en ook leuk dat we dit werk mogen doen. Helaas blijft het nodig.”

Diaken Wim Tobé reikte de Antoniusprijs uit. (Foto: Gerard Jansen)

Tijdens de viering stonden diaken Van Uden en Gerard Jansen, de vice-voorzitter van de H. Laurentiusparochie stil bij de prijsuitreiking. Diaken Van Uden benadrukte dat hoewel ‘Arm in Arm’ “een toffe club is” de inspiratie van elders komt. “Het is de medemens die je vraagt je talenten in te zetten,” aldus Van Uden. “De vraag naar gerechtigheid moet gevoed worden door de liefde. De loutere zorg om rechtvaardigheid, maakt het werk kil. Je loopt het risico de menselijke maat uit het oog te verliezen. Iemand in armoede is allereerst een mens met zijn goede en slechte kanten, die je in zijn kracht moet zetten.” Diaken Van Uden wenste dat ‘Arm in Arm’ mag voelen dat ze hun werk namens de hele Kerk en de Heer doen die aan armen de Blijde Boodschap verkondigt.

Namens het parochiebestuur bedankte Gerard Jansen de Oecumenische Werkgroep Arm in Arm voor haar inzet. De Werkgroep werkt nauw samen met andere sociale partners en heeft verschillende dingen bereikt. Jansen noemde onder andere de kerstpakkettenactie en hun bijdrage bij de totstandkoming van het gemeentelijk armoedebeleid in de gemeente Dongen.

De Antoniusprijs is de diaconale prijs van het Bisdom Breda. Het bisdom reikt deze vijfjaarlijks uit. Ze bestaat uit een cheque van € 1.000 die de winnaar besteedt aan het eigen project. De prijs is genoemd naar de heilige Antonius van Padua (1195-1231) die in het begin van de dertiende eeuw bijzonder bekommerd was om de groeiende verschillen tussen arm en rijk en zich in zijn verkondiging sterk keerde tegen gierigheid en woeker.

Harrie Broeders (l) en Christ Timmermans (r) van de Werkgroep ‘Arm in Arm’. (Foto: Marc de Koning)

 

Andere berichten