Uitnodiging voor de Werelddag van de Armen in het Bisdom Breda

6 juli 2018

Op 18 november 2018 wordt voor de tweede keer de Werelddag van de Armen gehouden. Paus Franciscus heeft de dag ingesteld in het verlengde van het heilig jaar van de barmhartigheid (2015-2016). God antwoordt de arme, zegt de paus. En dat antwoord van God is een oproep aan degenen die in Hem geloven om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt. “De Werelddag van de Armen wil een teken zijn van de bereidheid om te delen met mensen in nood,” schrijft bisschop Liesen in een brief met een uitnodiging die hij doet aan parochiebesturen, caritasbesturen en pastorale beroepskrachten.

Paus Franciscus zal in Rome samen met mensen eten. En net als vorig jaar, toen er tijdelijk een klein medisch centrum werd ingericht bij het Vaticaan, zullen er in de week voorafgaand aan de Werelddag van de Armen activiteiten plaatsvinden.

Parochies, diaconale werkgroepen en caritasinstellingen in bisdommen wereldwijd zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten met eigen activiteiten. Dat kunnen nieuwe of bestaande activiteiten zijn, die getuigen van persoonlijke betrokkenheid en liefdevolle aandacht voor de naaste. Bisschop Liesen: “Ik nodig u daarom graag uit om in de week voorafgaand aan de Werelddag van de Armen een activiteit te organiseren. Zondag 11 november is een geschikt moment om de week inhoudelijk te starten. Dit is de feestdag van de heilige Martinus, die zijn bereidheid om te delen toonde toen hij de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf.”

De activiteiten die parochies, caritas instellingen en diaconale werkgroepen organiseren tussen 11 november en 18 november kunnen worden doorgegeven aan het bisdom. Op die manier kan een overzicht worden gemaakt van het netwerk van (naasten)liefde dat parochies, werkgroepen en caritasinstellingen zijn.

Op zondag 18 november zal het bisdom op een bijzondere manier bij de Werelddag van de Armen stilstaan. Het bisdom reikt op die dag de Antoniusprijs voor diaconie 2018 uit. Hiervoor kunnen tot 15 juli inzendingen worden gedaan.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten