Uitnodiging voor de Dirigenten- en organistendag 2015

26 augustus 2015

Dirigenten en organisten in het bisdom van Breda zijn uitgenodigd voor de Dirigenten- en organistendag 2015. Deze vindt plaats op zaterdag 3 oktober 2015 in de H. Moeder Godskerk te Roosendaal.

De Dirigenten- en organistendag 2015 wordt georganiseerd door NSGV Breda in samenwerking met het Sint Franciscuscentrum.

Het programma van de dag is opgenomen op de folder die is verstuurd.

Aanmelden kan via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl door uw gegevens vóór 19 september 2015 te mailen o.v.v. uw stemsoort (i.v.m. het oefenkoor).

De deelnemersbijdrage is slechts € 15,- per persoon. Dit bedrag kan worden overgemaakt op IBAN NL76 INGB 0001096207 t.n.v. NSGV Breda, Van Leeuwenhoeklaan 428, 4708 BE Roosendaal met vermelding van ‘Dag voor dirigenten en organisten 2015’.
Andere berichten