Uitgave Bisdom Breda: ‘Zegening van Hubertus-brood’

28 oktober 2019

Met het oog op de gedachtenis van de heilige Hubertus op 3 november, ontvangen parochies in het Bisdom Breda de uitgave ‘Zegening van Hubertus-brood’. De publicatie helpt om de liturgische handeling van de zegening te vergemakkelijken. De ritus is gepubliceerd met grote letters en in de opmaak zijn de liturgische tekst en praktische aanwijzingen duidelijk onderscheiden.

Heilige Hubertus
“De zegening van het Hubertus-brood is een oude traditie in de Zuidelijke Nederlanden en ook in ons Bisdom,” schrijft bisschop Liesen in zijn brief bij de uitgave. “Tot op de dag van vandaag worden op vele plaatsen op of rond zijn feestdag ‘Hubkes’ gezegend en verspreid. Deze oude devotie biedt een goede mogelijkheid tot verkondiging van het geloof in verbinding met bijvoorbeeld de zorg voor de schepping, de afweer van het kwaad en de solidariteit met mensen die niet voldoende voedsel hebben.”

Pastorale kansen om geloof en leven met elkaar te verbinden
“Als deze devotie in uw parochie is verdwenen of kwijnend is, beveel ik u aan te bezien of het laten herleven of invoeren ervan pastorale kansen biedt om geloof en leven met elkaar te verbinden,” schrijft mgr. Liesen. Om de traditie van het zegenen van het Hubertus-brood te ondersteunen, heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie op 28 mei 2019 de ritus goedgekeurd. Deze is opgenomen in de Liturgische Documentatie (nr. 15) van dit jaar.

De bisschop hoopt dat de publicatie helpt “de beproefde traditie van de zegening van de ‘Hubkes’ te bewaren en vruchtbaar te maken voor de pastoraal.”

 

Andere berichten