Twee jubilea op het bisdomkantoor

20 mei 2010

Op donderdag 20 mei 2010 vierden de medewerkers van het bisdomkantoor het koperen jubileum van Leontine Antens-Verwest en het zilveren jubileum van Jan Damen als pastoraal werker in het bisdom van Breda.

Bisschop Van den Hende stond stil bij de verdiensten van Leontine Antens-Verwest, momenteel secretaresse van de bisdomleiding. Hij verwees naar het feit dat Leontine Antens al eerder op het bisdomkantoor gewerkt had. “We vieren feitelijk dat Leontine 12 ½ jaar geleden teruggekeerd is. Ik merk in de omgang met haar hoezeer ze vertrouwd is met het bisdom en de kantoororganisatie.” Nadrukkelijk werd haar standvastige en goede humeur geprezen.

Diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening van het bisdom, sprak Jan Damen toe. Hoefnagels kenschetste hem als een bescheiden werker die juist dan van zich laat horen als zijn gevoel voor recht en onrecht in situaties wordt geprikkeld. Aandacht voor de kwetsbare mens is een belangrijke drijfveer in het werk van Jan Damen. Als passende dank werd hem een boek over Damiaan de Veuster overhandigd, geschreven door de Vlaamse historicus Jan de Volder, die ook verbonden is aan de Egidiusbeweging in Antwerpen. Peter Hoefnagels: “Deze beweging staat voor vriendschap met armen vanuit het Evangelie en een beweging die jou inspireert in je werk.” Peter Hoefnagels sprak de verwachting uit dat dit boek een aandenken mag zijn aan Jan’s jubileum en een start voor verder elan in zijn werk.

 

 

Andere berichten