Toegekende BRIM-subsidies

12 juli 2011

Op 30 juni 2011 zijn de toegekende BRIM-subsidies bekend gemaakt. De Rijksdienst voor Monumentenzorg heeft vier aanvragen vanuit het bisdom van Breda gehonoreerd.

Het gaat om de H. Antoniuskathedraal in Breda, de H. Antonius Abtkerk in Riel, de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Aardenburg en de toren van de H. Laurentiuskerk in Oud-Gastel. Frank van der Linden, hoofd bouwzaken van het bisdom van Breda is niet ontevreden over het behaalde resultaat. “We hebben op 15 januari van dit jaar negen aanvragen ingediend. Hiermee was een bedrag van ruim 6,5 miljoen euro gemoeid. Dit is een mooi resultaat, vooral gezien het grote aantal aanvragen dat ingediend is.” In totaal werden landelijk ongeveer tweeduizend plannen ingediend.

Van der Linden legt kort uit wat een BRIM-subsidie inhoudt. “BRIM is een afkorting. De letters staan voor Besluit Rijksregeling Instandhouding Monumenten. Het is de enige jaarlijkse subsidieregeling voor Rijksmonumenten. Wanneer de subsidie toegekend wordt, betekent het dat 65% van de kosten gesubsidieerd wordt,” aldus Frank van der Linden. “Het gaat hier steeds om instandhoudingsplannen voor zes jaar,” vervolgt hij. “De in te dienen plannen moeten voldoen aan de eisen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een subsidie wordt eens in de zes jaar verstrekt.

Ondanks de blijdschap over de toegekende subsidies vindt Van der Linden het jammer dat een aantal aanvragen niet gehonoreerd is. “Zij kunnen in 2012 opnieuw een aanvraag indienen,” vertelt Van der Linden. “Er zullen echter ook weer nieuwe aanvragen opgesteld worden. Ook dan is het de vraag of nu niet-gehonoreerde projecten dan ingeloot worden.”

Het bisdom van Breda telt 65 kerkgebouwen die rijksmonument zijn.

 

Andere berichten