Thai Nguyen celebreert zijn eerste heilige Mis

15 november 2016

De heilige Josephkerk in Roosendaal was zondagochtend 13 november goed gevuld voor de eerste heilige Mis van Thai Nguyen. Thai Nguyen loopt stage in de Roosendaalse Sint Norbertusparochie. “Als je mij na één week vraagt hoe het is priester te zijn, antwoord ik met één woord: Prachtig,” vertelt hij na afloop.

En hij getuigt van zijn grote vreugde priester te zijn: “Als de priester de eucharistie opdraagt, doopt en het sacrament van boete en verzoening toedient, doet dit de Heer. Deze totale vereniging met de Heer maakt mij diep gelukkig.” Bij zijn dankwoord aan het eind van de viering roept hij de gelovigen op te bidden voor de gaven van heiligheid en wijsheid. “Dat hebben wij priesters nodig. Wij kunnen niet geven wat we zelf niet ontvangen hebben. Daarom, bid voor ons,” besluit hij zijn woord.

Na de Mis geeft Thai de neomistenzegen. Uit de grote belangstelling wordt duidelijk dat hij een grote plaats in het hart van veel gelovigen veroverd heeft.

Viering met een internationaal karakter
Pastoor Akkermans en pastoor Prasing van de H. Bernardusparochie in de gemeente Halderberge waren concelebranten bij de eucharistieviering. Thai is ook actief geweest als stagiair in de laatste parochie. Het Gemengd Koor Langdonk onder leiding van Wilma van Ineveld en een Vietnamees projectkoor verzorgden de liturgische gezangen. De kerkgangers kwamen uit alle windstreken. Leden van de Vietnamese en Syrisch-katholieke gemeenschap in Roosendaal hadden als acoliet een actief aandeel in de viering. Er klonken Nederlandse en Vietnamese gezangen. Binh Dao las de tweede lezing in het Vietnamees, terwijl Thai Nguyen zich in zijn openings- en dankwoord zowel tot de Nederlandse als Vietnamese gemeenschap richtte.

Priester in Nederland
Pastoor Prasing stond in zijn homilie stil bij het roepingverhaal en de spiritualiteit van Thai. Hij wil Jezus Christus present stellen in ons midden. Thai beleeft zijn relatie met Hem en zijn Kerk als een huwelijk. Het was voor hem niet eenvoudig om priester te worden. In Vietnam bleek dat onmogelijk. ‘Toevallig’ ontmoette hij een Nederlandse toerist die hem vertelde over het priestertekort in Nederland. Thai heeft hierin de roepstem van de Heer verstaan en is naar Nederland gereisd.

Pastoor Prasing herinnerde aan bisschop Ernst. Deze wenste de priesters bij hun benoeming altijd moed en doorzettingsvermogen. “Als je naar het leven van Thai kijkt, weet je wat dit inhoudt. De liefde voor God en de standvastigheid van Christus heeft hem hierheen gebracht. Thai heeft zijn kracht geput uit de dagelijkse mis, het bidden van de rozenkrans en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Hij komt in een sterk veranderende kerkgemeenschap. Thai heeft zich hierin verdiept en zich intens op zijn taak voorbereid.”

“Hij heeft ons iets te brengen,” vervolgde pastoor Prasing. “Hij helpt ons de bron van ons geloof te ontdekken. Je ontdekt zijn spiritualiteit als hij knielt, als hij in stilte bidt voor de mis. Hij brengt zijn eigen traditie mee.”

Bisschop Liesen wijdde Thai Nguyen op 6 november in de H. Antoniuskathedraal in Breda. (Foto: J. Wouters)

Andere berichten