Tentoonstelling Onze Lieve Vrouwekerk te Roosendaal (Week van de Sacramenten)

1 oktober 2011

De Onze Lieve Vrouweparochie te Roosendaal organiseerde in de Week van de Sacramenten een tentoonstelling over de zeven sacramenten in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Roosendaalse Kade. De tentoonstelling werd geopend op zaterdag 24 september en sloot op zondag 2 oktober.

Mooie vormgeving
In een zijbeuk van de kerk werden zorgvuldig voorwerpen die te maken hebben met de bediening van de sacramenten uitgesteld. Zo zien we de miskelk en de hostieschaal met niet-geconsacreerde hosties bij de eucharistie. Bij het vormsel zie je foto’s van de vormselvoorbereiding en het doosje met chrisma. Het internationale karakter van onze Kerk blijkt uit een aantekening in het doopboek. In de Onze Lieve Vrouwekerk is een baby uit Nieuw-Zeeland gedoopt. Goed gekozen teksten, ontleend aan de geloofsboekjes van het bisdom, lichten de betekenis van elk sacrament toe. Bezoekers kunnen de geloofsboekjes ook meenemen.

De praktische kant belicht
Rob de Waard en Ria Aanraad, beiden lid van de pastoraatsgroep van de parochie, hebben de tentoonstelling opgebouwd. “We hebben dit in nauw overleg met pastoor Fons van Hees gedaan,” zegt Rob de Waard. “Bij de opbouw van de tentoonstelling zijn we vooral uitgegaan van de praktische kant en daarom wilden we vooral voorwerpen laten zien die gebruikt worden. De tentoonstelling begint met de doop. Dit is het eerste sacrament dat iemand ontvangt. Het is een sleutelmoment in je leven. Daarna volgen de andere sacramenten. Bij elk sacrament liggen de geloofsboekjes van het bisdom over dat sacrament zodat mensen weten waarover het gaat.”

De tentoonstelling belichtte alle sacramenten. Op deze tafel foto’s en informatie over het sacrament van het vormsel.

Goed bezocht
De tentoonstelling is goed bezocht. Hij was is te bezichtigen op zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 u. en na de vieringen. Na de vieringen op zaterdagavond en zondagochtend genoten veel kerkgangers van de uitgestelde voorwerpen. Op zaterdagmiddag kwamen ook verschillende jongeren. “Je merkt bij hen een grote onbekendheid met de sacramenten. Ze kijken en soms leg je wat uit. Het is moeilijk te meten wat er blijft hangen,” vindt Rob. Voor hem zelf heeft het werken aan deze tentoonstelling wel een bijzondere betekenis gehad. “Je zet voor jezelf alles weer eens op een rij en je realiseert jezelf welke gaven je door de Kerk mag ontvangen. De verschillende sacramenten vormen een belangrijke steun als het tegenzit en geven vreugde goed gaat.”

In het kader van de Open Monumentendag in het weekend van 10 en 11 september 2011 was er ook een tentoonstelling over sacramenten in de verschillende parochies van Zuid-Oost-Beveland en Schouwen-Duiveland. In elke parochiekerk werd aandacht gevraagd voor één sacrament.

Week van de sacramenten
Van 26 september tot 2 oktober 2011 vindt de ‘Week van de sacramenten’ plaats. Met een serie kleinschalige activiteiten vraagt het bisdom aandacht voor de betekenis van de sacramenten. Het bisdom organiseert deze week -met op elke dag een activiteit- om het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen, en omdat vele mensen juist rond de sacramenten in contact komen met de Kerk en het evangelie. Parochies sluiten met eigen activiteiten aan.
Voor meer informatie, klik hier

 

Andere berichten