Succesvolle bijeenkomst voor parochiële vertrouwenspersonen

28 september 2022

Op dinsdag 13 september kwamen de parochiële vertrouwenspersonen van het bisdom Breda bij elkaar. Zij spraken met elkaar over hun functie. Sophie van den Boom, de vice-kanselier van het bisdom, liet zien hoe de taak van vertrouwenspersonen geworteld is in de Gedragscode Pastoraat.

Bijna alle parochiebesturen in het bisdom hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarmee geven de besturen aan dat ze het belangrijk vinden dat er in de parochies respectvol en integer met elkaar wordt omgegaan, en dat ieder zich in de parochie veilig kan voelen.

Ervaringen bespreekbaar maken
Vertrouwenspersonen zijn aanspreekbaar voor parochianen, vrijwilligers, beroepskrachten of anderen die zich door functionarissen van de parochie (bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers) onheus behandeld voelen. De vertrouwenspersonen bieden – onder strikte geheimhouding – een luisterend oor. Zij helpen om de ervaringen bespreekbaar te maken en te verwerken. Ze kunnen helpen bij het zetten van stappen die nodig zijn om weer op de juiste wijze met elkaar om te gaan.

Vaak hebben vertrouwenspersonen een ‘eenzame’ plaats in de parochie. Soms zijn ze zelf geen parochiaan. In ieder geval zijn ze geen lid van het parochiebestuur of van bestuurlijke commissies. Ontmoetingen met andere vertrouwenspersonen zijn van belang om het goede functioneren als vertrouwenspersoon te bevorderen. Daartoe organiseert het bisdom bijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen.

De bijeenkomst op 13 september was de tweede ontmoeting voor vertrouwenspersonen. De avond werd geleid door Carina Geerdink, de diocesane vertrouwenspersoon, en door Geerten Kok, de bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw. Carina Geerdink is het eerste aanspreekpunt voor de parochiële vertrouwenspersonen. Vragen die te maken hebben met het werk van de vertrouwenspersoon kunnen met haar gedeeld worden.

Gedragscode Pastoraat: voor iedereen die pastoraal werkzaam is
Tijdens de bijeenkomst gaf Sophie van den Boom een toelichting op de Gedragscode Pastoraat. Deze code is door de Nederlandse bisschoppen vastgesteld. Ze bevat regelingen die gelden voor ieder die pastoraal werkzaam is: beroepskrachten en vrijwilligers. Met de code bevorderen de bisschoppen de sociale veiligheid in de parochies, en ze geven aan hoe er gehandeld moet worden om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

De bijeenkomst was een succes. De vertrouwenspersonen gaven aan het fijn te vinden om met elkaar van gedachten te wisselen en te leren van elkaars verhalen. Op donderdag 16 maart 2023 wordt er opnieuw een avond voor vertrouwenspersonen gehouden.

Andere berichten