Studiemiddag over het huwelijk (week van de sacramenten)

7 juli 2011

Speciaal voor leden van werkgroepen huwelijksvoorbereiding en pastorale beroepskrachten die huwelijksparen voorbereiden wordt in het kader van de Week van de sacramenten op 30 september een bijeenkomst georganiseerd over het huwelijk (14.00-16.00 uur).

De diocesane commissie voor liturgie is betrokken bij de organisatie en heeft een programma gemaakt rond het huwelijk onder het motto: ‘Ja, ik wil’. Contract en verbond nader toegelicht.

Diaken Wim Tobé, voorzitter commissie voor liturgie: “Vaak geeft de bespreking van de huwelijksintentie aanleiding tot een verdiepend gesprek rond het huwelijk. Deze huwelijksintentie en de begrippen verbond en contract willen we vanuit bijbels-theologisch, kerkjuridisch en pastoraal-theologisch perspectief verder verkennen.”

Tijdens de studiemiddag wordt een film getoond ‘Het geloofsgesprek over het huwelijk’. Mgr. H. Lommers zal daarna spreken over kerkrechtelijke implicaties van de huwelijksbelofte. Vervolgens gaat pastoor H. Akkermans in op de huwelijksbelofte als uitgangspunt bij de huwelijksvoorbereiding. Een panel zal daarna vragen beantwoorden.

Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of u aanmelden, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Hanneke Oomen, T 076 5223444, E hoomen@bisdombreda.nl

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Week van de sacramenten, klik hier.

 

Andere berichten