Studiejaar 2007/2008 PDOB geopend

3 september 2007

Bisschop-coadjutor Van den Hende opende op 31 augustus het studiejaar 2007-2008 van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk met een plechtige eucharistieviering. Tijdens deze viering ontvingen Jan van Steenoven (kandidaat-diaken voor het bisdom van Breda), Marc Oortman (priesterkandidaat van het aartsbisdom Utrecht) en Michel Brasseur (priesterkandidaat van het bisdom Antwerpen) hun aanstelling tot lector en acoliet. Zij beginnen dit studiejaar aan hun stage.

Ingegaan op uitnodiging
In zijn homilie benadrukte bisschop-coadjutor Van den Hende dat de drie kandidaten ingegaan zijn op de roep van de Heer en zijn Kerk. “Als lector zijn zij aangesteld om het woord van God voor te lezen en er naar te leven. Als acoliet zijn zij volgeling van de Heer aan het altaar, bij de dienst van de eucharistie. Dit sacrament is ons overgeleverd. Het is hét geschenk van de Heer. De eucharistie wordt ons overgeleverd, aangereikt. Je kunt deze gave niet zelf grijpen, omdat je anders tekort doet aan de Persoon van de Gever. Het is God die ons roept om in verbondenheid met Hem en met elkaar te leven.” Hij riep de aanwezigen op te bidden dat het geloof in God levend gehouden wordt en velen enthousiast worden voor een bestaan in geloof en naastenliefde.

Vier nieuwe kandidaten
Dit jaar beginnen vier nieuwe studenten aan de opleiding in Hoeven. Er zijn twee kandidaat-diakens (één voor het bisdom Rotterdam en één voor het bisdom van Breda) en twee priesterkandidaten (één voor Antwerpen en één voor Rotterdam).

Het bisdom van Breda telt momenteel 4 priesterkandidaten, 3 kandidaat-diakens en 18 kandidaat-pastoraal werk(st)ers. Eén priesterkandidaat begon zijn opleiding aan de Faculteit voor Katholieke Theologie en woont in het Ariënskonvikt te Utrecht.

Andere berichten