Studiedag Liturgie 2016: over barmhartigheid, vergeving en verzoening

31 maart 2016

De thematiek van de Studiedag Liturgie 2016 is nauw verbonden met het Jaar van Barmhartigheid. De studiedag vindt plaats op dinsdag 26 april in het conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven.

“Het is niet vreemd om te spreken over momenten van vergeving in onze liturgie, maar weten we deze ook te herkennen?” schrijven Ben Hartmann (Sint Franciscuscentrum) en diaken Wim Tobé (voorzitter Diocesane Commissie voor Liturgie) in de uitnodiging. “Ook op andere bijeenkomsten zoals met kinderen en jeugd, met jongeren en volwassenen zijn er ontwikkelingen.”

In de ochtend spreekt Mgr. J. Liesen over het thema ‘Barmhartigheid’ vanuit de Bijbel. Daarna houdt rector Patrick Kuipers van het Ariëninstituut (aartsbisdom Utrecht) een inleiding over momenten van vergeving en barmhartigheid in de eucharistieviering. ’s Middags spreken leden van de Chemin-Neufgemeenschap over ervaringen met het sacrament van vergeving bij huwelijkspastoraat en jongerenpastoraat. Pastoor Fons van Hees (parochie H. pater Damiaan) gaat in op elementen van vergeving/schuld in de catechese bij kinderen en jeugd. Aan het eind van de middag gaat bisdommedewerkster Nina Mertens in op ervaringen met barmhartigheid en verzoening van jongeren bij Wereldjongerendagen en andere bijeenkomsten.

De studiedag staat open voor alle pastorale beroepskrachten, geïnteresseerden en allen die nauw betrokken zijn bij het voorbereiden en meewerken aan liturgische vieringen. De uitnodiging werd verstuurd aan pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda, parochiebesturen, teamassistentes, leden van liturgische werkgroepen.

Aanmelden voor de studiedag dient te gebeuren vóór 20 april via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (‘s morgens tot 12.30 uur). De kosten bedragen € 30 per persoon (te voldoen bij binnenkomst). Het programma begint om 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur met een vesperviering.

Op de studiedag wordt gezorgd voor een boekentafel met relevante literatuur.

 

Andere berichten