Studiedag liturgie 2014: ‘Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (aanbidding van het Allerheiligste)

14 februari 2014

‘Heer, hoe zijt Gij aanwezig.’ Dit is het thema van de Studiedag liturgie 2014, die plaatsvindt op 18 maart in Hoeven. Het thema is gekozen in het verlengde van het Jaar van het Geloof dat onder meer aandacht vroeg voor de aanbidding van het Allerheiligste.

Hernieuwde kennismaking met aanbidding
Diaken Wim Tobé, voorzitter van de Diocesane Commissie voor Liturgie, vertelt hierover: “In nieuwe bewegingen, tijdens de Wereldjongerendagen en bij nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld ‘Nightfever’ neemt eucharistische aanbidding een bijzondere plaats in. In het bisdom van Breda was in het Jaar van het Geloof de ‘Keten van Aanbidding’ gedurende 24 uur op Sacramentsdag voor velen een hernieuwde kennismaking met de aanbidding van het Allerheiligste.”

Actuele waarde van eucharistische aanbidding
“Op deze studiedag gaan we op zoek naar de waarde van de eucharistische aanbidding voor gelovigen van deze tijd. We stellen ons vragen: Wat is eucharistische aanbidding in onze dagen? Wat is de relatie met de eucharistie? Waarom ervaren mensen deze gebedsvorm als een weldaad? Wat betekent eucharistische aanbidding voor je persoonlijk leven? Hoe geef je hieraan vorm in je eigen parochie?”

Inleiders en programma
De inleiders op deze dag zijn mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s., emeritus hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam. Hij kent als lid van de Congregatie van het H. Sacrament de eucharistische spiritualiteit. Als tweede inleider is bereid gevonden pastoor Henri ten Have van de parochies van Wageningen e.o. Hij studeerde o.a. ‘spiritualiteit’ aan de Gregoriana-universiteit te Rome en heeft ervaring met eucharistische aanbidding in de parochie.

Ter afsluiting van de ochtend wordt de mogelijkheid aangeboden tot eucharistische aanbidding in de kapel van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. In de namiddag geeft een drietal mensen uit het bisdom een getuigenis over de plaats van eucharistische aanbidding in hun persoonlijk leven. In een panelgesprek wordt ieder de gelegenheid gegeven de inleiders van de ochtend en degenen die de getuigenis ’s middags hebben gegeven te bevragen.

Download de folder ‘Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
Aanmelden kan via het formulier op deze site ‘Studiedag liturgie 2014’

Aanbidding tijdens de Keten van aanbidding die de vicariaten hielden in het Jaar van het Geloof. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten