Stripboek H. Marie-Adolphine gepresenteerd

9 november 2009

Zaterdag 7 november 2009 werd in Ossendrecht onder grote belangstelling het stripboek De verre bestemming gepresenteerd. Bisschop Van den Hende was bij deze presentatie aanwezig.

Geert de Sutter tekende het stripverhaal en verzorgde de teksten. Hij verhaalt de grote reis van de heilige Marie-Adolphine die in 1866 in Ossendrecht geboren werd en in 1900 in China de marteldood stierf. Bisschop Van den Hende schreef het nawoord.

Het boek is uitgegeven door de Stichting zuster Marie-Adolphine te Ossendrecht. Deze stichting beoogt de verering van de heilige zr. Marie-Adolphine te bevorderen. Dit doet ze o.a. door de instandhouding van een gedachteniskapel in Ossendrecht. Deze kapel is gebouwd op de plaats waar destijds het geboortehuis van de heilige zuster Marie-Adolphine stond.

Verschillende instanties, waaronder het bisdom van Breda, hebben de uitgave van het boek mogelijk gemaakt. De prijs bedraagt € 10,–. De opbrengsten van het boek zijn bestemd voor de kapel.

Het boek is te bestellen bij het secretariaat van de Stichting Zuster Marie-Adolphine. E: bussche@xs4all.nl

Geert de Sutter, De verre bestemming; de grote reis van Zuster Marie-Adolphine. Ossendrecht, Stichting Zuster Marie-Adolphine, 2009. ISBN: 978.90. 9024660.4

Andere berichten