Startviering samengevoegde parochies laatste parochieviering mgr. Van den Hende

27 januari 2012

Op 21 januari 2012 was bisschop Van den Hende de hoofcelebrant in de startviering van de nieuw gevormde parochie Maria der Sterre der Zee. De eucharistieviering vond plaats in de HH. Philippus en Jacobuskerk te Koewacht. Het was de laatste parochieviering van bisschop Van den Hende in het bisdom van Breda.

‘In de duizend gezichten van Uw volk’
Daarmee betekende de viering de afronding van de actieve en grote persoonlijke betrokkenheid van mgr. Van den Hende op het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ en de samenvoeging van parochies. Het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ stimuleert deze samenvoeging en samenwerking van parochies. Het ontleent zijn naam aan de beleidsnota die in 2006 verscheen.

De beleidsnota ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ werd gepresenteerd op 20 januari 2007. Daarna werd de geografische indeling van nieuwe samenwerkingsverbanden gepresenteerd in drie dekenale bijeenkomsten in maart 2007. Mgr. Van den Hende was bij de presentaties aanwezig als bisschop-coadjutor en had een actieve rol.

Engagement van de bisschop
De bisschop is vrijwel van het begin af aan betrokken geweest bij de samenwerking en samenvoeging van parochies. Onder zijn leiding werden zes beleidsterreinen gedefinieerd: geloof, pastoraat, personeel, financiën, gebouwen, besturen. De beleidsterreinen werden specifiek ingevuld, onder meer via het kwaliteitsmodel (www.bisdombreda.nl/kwaliteitsmodel). Parochies werden nadrukkelijk gevraagd deze taakvelden te behartigen in hun onderlinge samenhang en in hun volle breedte. Dekenaal coördinator Geerten Kok werd door de bisschop aangesteld als projectcoördinator voor het project ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ om vicaris-generaal Vincent Schoenmakers bij te staan.

Gesprekken met de samenwerkingsverbanden
In de beleidsroute van de samenwerkingsverbanden werd voor elk verband een gesprek ingepland op het bisdomkantoor met het voltallige bisdombestuur, de afdeling bouwzaken en de dekenale leiding. Zo stelde de bisschop zich op de hoogte van de beleidsgang van de parochies en sprak hij persoonlijk met de vertegenwoordigers van de parochies.

Actieve betrokkenheid
De actieve betrokkenheid van de bisschop op de samenwerking van parochies blijkt ook uit de gang van de parochies die nu samen de parochie Maria der Sterre der Zee vormen. Geerten Kok: “In januari 2011 kwamen de verschillende parochiebesturen voor het gesprek van het samenwerkingsverband met de bisschop en het bisdombestuur over de voortgang van het traject. Bisschop Van den Hende heeft daarna persoonlijk een werkbezoek aan de streek gebracht om zich nader te oriënteren en vragen te beantwoorden. Hij heeft zich actief voor deze parochies ingezet en voor de vorming van de nieuwe parochie, hetgeen per 1 januari is gerealiseerd.” Het gaat om een grote samenvoeging van liefst dertien parochies in het gebied van Oost-Zeeuws-Vlaanderen van zeer verschillende parochies met een verschillende omvang. Ook de Parochiële Caritasinstellingen van de parochies werden samengevoegd.

Samenvoegingen parochies
Samenvoegingen van parochies onder mgr. Van den Hende als bisschop (en bisschop-coadjutor) sinds de start van het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ (2006):

•1 jan 2012 Elisabethparochie te Raamsdonksveer (zes parochies)
•1 jan 2012 H. Maria, Sterre der Zee, te Hulst (dertien parochies)
•1 jan 2011 St Annaparochie, Steenbergen e.o. (zeven parochies)
•1 jan 2010 H Catharinaparochie, Oosterhout e.o. (negen parochies, zeven kerken)
•1 jan 2010 H. Mariaparochie Walcheren (twee parochies)
•1 juli 2008 St Christoffelparochie regio Halsteren (vier parochies)
•1 jan 2008 Lievevrouweparochie Bergen op Zoom (twee parochies)
•1 jan 2007 Nazarethparochie Breda (vijf parochies)

 

Andere berichten