Startavonden vastencampagne over religieus vasten

16 november 2007

Op maandag 12 en dinsdag 13 november kwamen respectievelijk in Roosendaal en Breda in totaal 95 vrijwillig(st)ers en een enkele pastorale beroepskracht en vertegenwoordiger van basisscholen bij elkaar om zich voor te bereiden op de nieuwe Vastenaktiecampagne. Stond voorgaande jaren met name heel concreet de campagne centraal, dit jaar werd voor het eerst voor alles gekozen voor een verdieping van het religieuze vasten.

John Mersel, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda: “De reden om dit jaar vooral de inhoud centraal te stellen is ingegeven door de nadruk die de Vastenaktie zelf wil leggen op haar waardencampagne, waarin centraal staan: soberheid, spiritualiteit en solidariteit.”

Vastenactie
De Vastenaktieorganisatie was vertegenwoordigd door dhr. Guus Prevoo, die een boeiende inleiding hield over het vastenaspect in de Vastenaktie. Of zoals hij zei: “Ik wil het hebben over de vastenactie en minder over de vastenactie”.
Hij zei onder meer: “Voor Vastenaktie heeft geloven alles te maken met nadenken over je eigen leven, over jezelf, over je rol in je gezin en de kleine gemeenschap om je heen, maar zeker ook over je houding ten opzichte van de ‘grote wereld’ en de vele mensen die daar in armoede moeten leven. En geloven heeft heel veel te maken met ‘vasten’, zeker in de zin dat je bewust omgaat met jezelf, met je naaste omgeving en met de wereld, waarin we allen tezamen leven.”
In het religieuze vasten wordt het lichamelijk aspect (minder eten, drinken) steeds vergezeld door het geestelijk aspect (het bidden, de bezinning, het zich oriënteren op God en zo op mens en samenleving), anders is het vasten niet meer dan het houden van een dieet.

Religieus vasten
John Mersel sloot hierop aan door de aanwezigen op te roepen het religieus vasten tijdens de campagne in de parochies te stimuleren, en gaf tips om bijeenkomsten te organiseren tijdens de vastentijd voor hen, die willen meedoen met het religieus vasten.
Mersel is tevreden over de nieuwe opzet van de startbijeenkomsten voor de Vastenaktie: “Het was de eerste keer dat we op deze jaarlijks terugkerende startavond echt naar de inhoud van het vasten keken. Door het verhaal van Guus Prevoo en de reacties die dit opriep, zijn het twee goede inhoudelijke bijeenkomsten geworden. De mensen kunnen nu, inhoudelijk gesterkt, aan de slag met de organisatie.”

Bangladesh
Op de avonden werd verder het project in Bangladesh toegelicht, waarvoor het bisdom van Breda aandacht vraagt in de vastentijd, en werd ingegaan op het actiemateriaal voor de basisscholen en de parochies. Met dit project wordt de Caritas Bangladesh geholpen, die zich vooral inzet voor de achtergestelde inheemse bevolkingsgroepen in de regio Chittagong Hill Tracts. Aandacht is er vooral voor goed onderwijs, en betere gezondheidszorg en aangepaste landbouwtechnieken.
Meer informatie over het project en het materiaal is te vinden op de website www.vastenaktie.nl.

Bijeenkomsten Zeeland
Ook in het dekenaat Zeeland worden binnenkort bijeenkomsten gehouden ter voorbereiding op de Vastenaktiecampagne. Neem voor meer informatie hierover contact op met John Mersel: jmersel@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten