Start nieuwe serie WJD-jongerenvieringen: Vaticanum II en het Jaar van het Geloof

13 september 2012

Op zondag 9 september vond op Bovendonk de eerste WJD-jongerenviering plaats in de nieuwe serie maandelijkse jongerenvieringen. De jongeren vieren samen de eucharistie en ontmoeten elkaar daarna bij een geloofsgesprek en de maaltijd die elke bijeenkomst afsluit. De WJD-jongerenvieringen worden georganiseerd op weg naar de Wereldjongerendagen, die plaatsvinden in juli 2013 in Rio de Janeiro, Brazilië.

Jaar van het Geloof
Jongeren uit het bisdom van Breda zullen daaraan deelnemen. ‘Ga en maak alle volkeren tot mijn discipelen’ is het thema van de Wereldjongerendagen. De WJD vinden daarmee niet alleen plaats in het Jaar van het Geloof, maar sluiten er naar thematiek ook op aan. “Christus zendt ons vandaag evenals toen uit over de wegen van de wereld om zijn evangelie te verkondigen aan alle volken van de aarde,” schrijft de paus in zijn brief Porta fidei (nr. 7).

Maandelijkse ontmoeting
Als voorbereiding op de WJD komen jongeren maandelijks bij elkaar voor een eucharistieviering, geloofsgesprek en ontmoeting, samen met jongeren die niet deelnemen aan de WJD.

Het Tweede Vaticaans Concilie
De viering op 9 september vond plaats in de kapel van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Rector Schnell was celebrant. Seminarist Stan van Ommen was acoliet tijdens de viering. Hij gaf na afloop een korte introductie op het Jaar van het Geloof met een PowerPoint presentatie over het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en beantwoordde vragen.

De komende vier bijeenkomsten van de jongeren zal het geloofsgesprek gaan over de onderwerpen van de vier grote constituties van het Concilie: over de Kerk, over de liturgie, over de Bijbel en de openbaring, over de Kerk in de samenleving. Als opmaat hiervoor ging het geloofsgesprek over de brief van paus Benedictus XVI, Porta fidei.

Geloof in de samenleving
Rector Schnell legde uit dat nieuwe evangelisatie zich richt op gebieden waar het christendom bekend is, maar steeds vaker door mensen als minder relevant wordt gezien. De herontdekking van het geloof is een belangrijk aandachtspunt van de paus voor het Jaar van het Geloof.

Geen vanzelfsprekende zaak
Het gebeurt niet zelden, zegt de paus, dat christenen denken dat het geloof een vanzelfsprekende zaak is, maar dat is vaak niet meer zo en het geloof wordt zelfs ontkend (Porta fidei, nr. 2). Rector Schnell illustreerde dit met de opmerking die vaak wordt gemaakt: als je maar een goed mens bent. “Natuurlijk is dat zo,” aldus de rector, “maar waaraan relateer je dat als je niet in God gelooft? Wat is dan je fundament om te beoordelen wat een goed mens is?”

Wereldjongerendagen
Praten over je geloof is geen gemakkelijke opdracht in een samenleving die is geseculariseerd en moeite heeft om geloofstaal te verstaan. De Wereldjongerendagen willen jongeren daarom bemoedigen, en ondersteunen en versterken in hun geloof.

 

Andere berichten