Start Masterclass Geestelijke Begeleiding (Bovendonk)

30 januari 2013

Van zondag 3 tot en met woensdag 6 februari vindt op Bovendonk de eerste Masterclass Geestelijke Begeleiding plaats. Doel van deze Masterclass is een nieuwe generatie priesters toe te rusten om aan priester- en diakenstudenten geestelijke begeleiding te kunnen geven.

Aanmeldingen uit Nederlandse en Vlaamse bisdommen
De uitnodiging en de aanmelding voor de Masterclass liep via de bisdommen. Vanuit Nederland en Vlaanderen meldden zich 24 deelnemers aan voor de Masterclass. Er zijn 18 deelnemers uit de Nederlandse bisdommen Breda, Utrecht, Roermond, Rotterdam. Er zijn 6 deelnemers uit de Vlaamse bisdommen Antwerpen, Brugge, Hasselt, Mechelen-Brussel.

Inleiders
Naast mgr. Liesen (Breda) en mgr. Van den Hende (Rotterdam) worden inleidingen verzorgd door de staf en medewerkers van Bovendonk: rector Norbert Schnell, studierector Jan Brok, Lia van de Laar, Jan van de Poll sj, Korneel Vermeiren O.C.S.O.

Aanleiding
Rector Schnell licht de achtergrond van het nieuwe initiatief toe: “Als rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk valt het mij al vele jaren op dat studenten moeite hebben om een goede geestelijke begeleider en/of biechtvader te vinden. De generatie van oudere priesters en religieuzen die gevraagd kan worden om geestelijke begeleiding te geven en/of biechtvader te zijn, wordt kleiner. Tegelijkertijd merk ik dat er bij de jongere generatie priesters die geestelijke begeleiding zouden kunnen geven, schroom bestaat om op de vraag van studenten naar geestelijke begeleiding in te gaan. Men acht zich daartoe vaak niet geschoold en bekwaam. Om deze priesters te ondersteunen en bij te scholen in de geestelijke begeleiding, bieden wij deze Masterclass aan.”

De staf van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk leidt de Masterclass: rector Norbert Schnell, spirituaal Gerard Wilkens en studierector Jan Brok.

Bovendonk is een opleidingscentrum voor late roepingen en leidt priesters en diakens op voor verschillende Nederlandse en Vlaamse bisdommen en voor ordes en congregaties.
 

(Bron: bovendonk-opleidingen.nl)

 

Andere berichten