Start gesprekken parochiële samenwerkingsverbanden en bisdombestuur

27 oktober 2010

In het bisdom van Breda zijn 21 samenwerkingsverbanden van parochies. Het bisdombestuur en elk samenwerkingsverband hebben een gesprek over beleidsoriëntaties voor de parochie, nadat de parochies hiervoor enkele voorbereidende stappen hebben gezet. De Immanuëlparochie beet op dinsdag 26 oktober het spits af.

Waar andere samenwerkingsverbanden zijn samengesteld uit meerdere parochies (www.bisdombreda.nl/samenwerkingsverbanden), is de Immanuëlparochie reeds één parochie. De parochie bestaat uit negen parochiekernen, die enkele jaren geleden zijn samengevoegd tot één parochie. Ook binnen een samengevoegde parochie blijft samenwerking tussen parochiekernen met het geloof voorop van belang.

Samenwerking intensiveren
Parochies worden gevraagd de onderlinge samenwerking te intensiveren op de zes beleidsterreinen van geloof, pastoraat, personeel, financiën, gebouwen, besturen. Samenwerking is altijd een verdergaand proces, ook als parochies zijn samengevoegd en parochiekernen zijn geworden in een groter geheel.

Voorbereiding
Nadat de parochie volgens een opgesteld stappenplan 1) de kwantitatieve gegevens van de parochie verzamelde, werd 2) de kwaliteitstoets van het bisdom (www.bisdombreda.nl/kwaliteitsmodel) ingevuld. Daarna werden 3) de aldus verzamelde gegevens met oriëntaties voor beleidskeuzes op 26 oktober in gesprek gebracht met het bisdombestuur.

Verloop van de avond
Bisschop Van den Hende opende de avond en gaf daarna het woord aan Geerten Kok, projectleider ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. Deze toonde een presentatie op hoofdlijnen van de door de parochie aangereikte kwantitatieve gegevens en de kwaliteitstoets.

De delegatie van de Immanuëlparochie werd uitgenodigd kort te reageren op de gegevens uit de presentatie. Uit het gesprek daarna kwamen enkele conclusies voort aangaande de verdergaande samenwerking binnen het geheel van de grotere parochie. De conclusies werden ter vergadering samengevat en worden de parochie toegezonden.

Links
www.bisdombreda.nl/samenwerkingsverbanden
www.bisdombreda.nl/kwaliteitsmodel

Bisdommagazine 2010-2: ‘Geloof in parochies’
Bisdommagazine 2009-1: ‘Kwaliteit van parochies’
Bisdommagazine 2008-1: ‘Samenwerking van parochies’

Schema uit bisdommagazine 2009-1 (p. 11): na de inventarisatie en de toets aan beleid vindt het gesprek met het bisdombestuur plaats en worden vervolgafspraken gemaakt:

 

Andere berichten