Start actie Kerkbalans in Bergen op Zoom

18 januari 2016

Op verschillende plaatsen in ons land klonk zaterdag 16 januari om 12.00 uur het gelui van klokken. Op deze manier vroegen kerken en kerkelijke gemeenschappen aandacht voor de actie kerkbalans die duurt van 16 januari 2016 tot en met 31 januari 2016.

In Bergen op Zoom luidden de klokken van de Gertrudiskerk aan de Markt. Tegelijkertijd vertelden bekende Bergenaren over het belang van de kerken voor stad en samenleving. “Dit deden we in de poort van de Gertrudiskerk, op het snijvlak van de Kerk en de Bergse gemeenschap,” vertelt diaken Co van Bekkum, teamleider van het pastoraal team van de Lieve Vrouweparochie. “Op deze manier sloten we ook aan bij de landelijke actie die aandacht vraagt voor de rol van de Kerk in de samenleving. Kerk-zijn speelt zich niet alleen af binnen de muren van het gebouw.”

“Vanuit de kerken spraken onder ander Jan van Wijk, de vice-voorzitter van onze parochie,” vervolgt Van Bekkum. “Hij bezit een uitgebreid netwerk in de Bergse samenleving, ook binnen de politiek. Hij vroeg aandacht voor de activiteiten van de parochie voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen. Aandacht voor deze groepen behoort tot de speerpunten van ons beleid. De zangeres José Schijn is betrokken bij de NightFever maar ook bij rouw- en verliesgroepen. Zij liet blijken hoe zij in de kerk verstilt. Deze innerlijke rust vormt voor haar de basis om haar werk te doen.

Martijn Franken, de voorzitter van Bergse Actieve Senioren (BAS, een afdeling van de Katholieke Bond voor Ouderen) ging in op de relatie tussen Kerk en de BAS. Hij liet zien hoe hij als voorzitter invulling geeft aan de verbondenheid tussen Kerk en de BAS. De directeur van Zuid-West TV, Maarten van den Boom, sprak over de relatie tussen de lokale omroep en de Kerk en benadrukte dat het TV-programma Relivisie informatie biedt over de rol van de Kerk in de Bergse samenleving en dat de omroep kerkelijke activiteiten als de Maria-Ommegang actief ondersteunt.”

Vanuit de Protestantse gemeente in Bergen op Zoom leverden Ans de Laater, de kosteres van de Ontmoetingskerk en Jolley Allson een bijdrage. De laatste sprak over de zorg voor senioren binnen de gemeente zoals die tot uiting komt door het brengen van een kerstpakket.
 

Andere berichten