Start Actie Kerkbalans 2013

8 januari 2013

Op zondag 13 januari start de Actie Kerkbalans. De Actie Kerkbalans wordt in 2013 gehouden van zondag 13 tot en met zondag 27 januari onder het motto: “Wat is de kerk u (jou/mij) waard?”. De opbrengsten van de actie Kerkbalans zijn noodzakelijk voor de voortgang van het kerkelijk werk.

Presentatie van de cijfers: landelijk en diocesaan
Aanstaande donderdag 10 januari is jaarlijkse landelijke persconferentie Kerkbalans. Een week later presenteert het bisdom van Breda op vrijdag 18 januari 2013 de diocesane financiële cijfers De econoom van het bisdom, Gerard de Rooij geeft een toelichting op de cijfers en schetst de te verwachten ontwikkelingen. Daarnaast besteedt hij samen met Gerrit van Dieren aandacht aan de mogelijkheden van Kerkbalans Nieuwe Stijl.

Aanmelden
De bijeenkomst waarop de cijfers voor het bisdom van Breda worden gepresenteerd vindt plaats op 18 januari op het bisdomkantoor in Breda van 13.00 uur tot 14.30 uur. Penningmeesters, leden van de werkgroepen Kerkbalans en pastorale beroepskrachten en allen die betrokken zijn bij de financiën van de parochies zijn hiervoor uitgenodigd. Opgeven kan via E programmagids@bisdombreda.nl

Wat is Kerkbalans?
Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.
De Actie Kerkbalans wordt sinds 1973 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die periode een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrijwilligers op pad om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te bezorgen en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen.

Grootste financiële inzamelingsactie van Nederland
Op deze manier worden elk jaar enkele honderden miljoenen euro’s voor de kerken bijeen gebracht. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Deze vorm van geldwerving is voor de deelnemende kerken verreweg de grootste bron van inkomsten. Door de intensieve voorbereiding en nazorg heeft Kerkbalans in de praktijk het karakter van een permanente campagne. Sinds 2005 hebben de kerken een vernieuwing van hun geldwerving gerealiseerd. Kerkbalans Nieuwe Stijl doet met succes een beroep op bestaande en nieuwe doelgroepen.

www.kerkbalans.nl

 

Andere berichten