Spirituaal Bovendonk 40 jaar priester

21 april 2008

Zondag 20 april vierde pater Ben Stoffels sj, dat hij veertig jaar geleden tot priester is gewijd. Momenteel is hij als spirituaal verbonden aan de Priester- en Diakenopleiding te Bovendonk en de Dienst Opleiding en Vorming van het bisdom Breda. In zekere zin is hij terug bij zijn roots. Pater Stoffels is in 1937 geboren te Ginneken, maar is opgegroeid in Bussum. Als jezuïet werkte hij in het onderwijs, het parochiepastoraat, gaf retraites en begeleidde mensen.

Spirituaal in Bovendonk
Toen hij in 2002 met emeritaat ging, meldde hij zich bij de provinciaal en stelde zich beschikbaar voor al het werk dat hij hem opdroeg. Die had een verzoek van rector Ham ontvangen, waarin de rector hem vroeg om een spirituaal.
De provinciaal vroeg pater Stoffels of hij zijn naam bij rector Ham mocht noemen. “Het was een bijna eerbiedige vraag,” herinnert pater Stoffels zich. “Voor mij was deze benadering nieuw. Ik heb me bereid verklaard. Rector Ham zocht contact met mij en na een zeer goed gesprek ben ik als spirituaal begonnen. Daarnaast verzorgde ik de cursus geestelijke begeleiding.”

Wat houdt het in?
“Elke priester- en diakenkandidaat is verplicht een spirituaal te hebben,” vertelt Ben Stoffels. “De functie wordt hier anders ingevuld dan op andere opleidingen. Dit komt omdat studenten vaak binnen hun eigen bisdom of kloosterorde een eigen spirituaal hebben. Ik functioneer voor hen als een tweede instantie.”
“Om binnen de opleiding thuis te zijn, geef ik les. Zo kom ik met studenten in contact. Ik ben het hele weekend aanwezig. Ik kom donderdagavond zodat ik de stagiaires kan verwelkomen.”
Ben Stoffels is uit hoofde van zijn functie aanwezig bij de stafvergaderingen en betrokken bij de aanname van nieuwe studenten. “Samen met de andere stafleden bezoek ik ook de eerstejaars. We kijken dan naar hun thuissituatie en leggen contact met hun eigen parochie. Een enkele keer, als dat mogelijk is, gaan we naar hun werk.”

Zoeken en vragen
“Studenten zijn vrij om met mij contact te leggen,” benadrukt hij. “Mijn deur staat voor hen open. Als het nodig is, neem ik zelf initiatief.”
“Als ze komen, stel ik mij bescheiden op. Ik luister naar hun verhaal en stel daar vragen bij. Zo zoek ik met hen of er een lijn zit in hun verhaal. Ik vraag of ze trouw zijn aan hun ideaal of dat dit verandert. Ik kan niet beoordelen wat in hen van God komt. Ik volg en vraag. Daarin heeft een spirituaal een eigen invalshoek. Hij kijkt hoe iemand zichzelf ziet in de context van zijn levenskeuzes, zijn geweten, gebedsleven en zijn relaties.”

Nood aan mensen
“We hebben ook in de toekomst behoefte aan mensen, die, religieus gevormd, anderen kunnen inspireren om het evangelie te leven. We mogen mensen uitnodigen en roepen om als priester en diaken ‘voorgangers’ te zijn. Tot nu toe is dit misschien te weinig gebeurd. Op Bovendonk zie ik mannen die in staat zijn anderen te inspireren op weg te gaan. Ik ben zeer onder de indruk van het religieuze gehalte van onze studenten.”

Andere berichten