Special Rkkerk.nl over Dag van het Jodendom verzonden

5 december 2011

Het is vijf jaar geleden dat de Nederlandse bisschoppen het startsein gaven om op 17 januari de Dag van het Jodendom te houden. Een dag die gelegenheid wil bieden om de fundamentele band tussen katholieken en het joodse volk te bevestigen en te verdiepen. Bij gelegenheid van het eerste lustrum van de Dag van het Jodendom heeft Rkkerk.nl een special uitgebracht.

De special werd toegezonden aan pastoors en teamleiders voor verdere bespreking en verspreiding.

Diaken Bornhijm is contactpersoon voor de relatie tussen joden en katholieken in het bisdom Breda: “Als gevolg van de Dag van het Jodendom vonden er in ons bisdom de afgelopen vijf jaar verscheidene ontmoetingen plaats tussen joden en katholieken, werden enkele synagogen bezocht en werden er in aanwezigheid van onze bisschop verschillende lezingen gehouden.”

“Ik hoop dat de Dag van het Jodendom u mag aanmoedigen om in verkondiging, catechese en diakonie de onmisbare relatie tussen katholieken en joden voor het voetlicht te brengen,” aldus Bornhijm.

Voor meer informatie over de Dag van het Jodendom zie www.dagvanhetjodendom.nl.

Voor meer informatie over het lustrumkatern van Rkerk.nl, klik hier

 

Andere berichten