SILA stuurt parochies uit dank boek over de ledenadministratie: ‘Tussen overheid en kerken’

10 mei 2012

In de eerste twee weken van mei 2012 ontvangen de parochies in het bisdom het boek ‘SILA : Tussen overheid en kerken’ geschreven door Frits van Spaendonck. Het boek is door het Stichting Interkerkelijke Ledenadministrie (SILA) uitgegeven bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.

In 1986 werd de SILA opgericht na jarenlang overleg tussen Kerk en overheid. De overheid wilde de registratie van de kerkelijke gezindte in het gemeentelijk bevolkingsregister beëindigen om privacyredenen. Voor de Kerk en de diverse kerkgenootschappen lag de uitdaging zelf de ledenadministratie te verzorgen. Deze taak lag bij de SILA.

De SILA had haar taak nooit kunnen uitvoeren zonder de ondersteuning van de vrijwilligers in de diverse parochies en kerkelijke gemeentes. Uit dank hiervoor zendt het SILA-bestuur dit boek aan alle besturen van gemeentes en parochies van de aangesloten kerkgenootschappen.

Van Spaendonck staat uitvoerig stil bij de totstandkoming van de SILA, de geschiedenis en de werkwijze van deze stichting. Ook zijn er overzichten van de deelnemende kerkgenootschappen, de statuten en verschillende regelingen rond de SILA.

Frits van Spaendonck, ‘SILA: tussen overheid en kerken’. Bennekom, Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie, 2012. ISBN: 978.90.818273.0.0.

 

Andere berichten