Samenwerkingsverband Dongen-Rijen denkt na over toekomst diaconale projecten

18 maart 2015

De parochies van Dongen en Rijen denken samen na over de toekomst van drie diaconale projecten die zich inzetten voor kinderen in kansarme gebieden. Op donderdagavond 12 maart kwamen de leden van de werkgroepen van de parochies Dongen, Klein Dongen Vaart en de Heilige Geestparochie van Rijen samen om kansen te onderzoeken voor de komende jaren.

Terugloop
Voor zowel de ‘Pauluskinderen’ (Dongen), als de ‘Verre Vriendjes in Namibië’ (Molenschot) als de ‘Magdalenakinderen’ (Rijen) geldt dat de organisatiekracht terugloopt. Al tientallen jaren zijn de parochies in Dongen en Rijen trouw aan hun project waarvoor ze maandelijks een fors bedrag bijeenbrengen. “De donaties lopen terug, maar met collecteren en verschillende genereuze schenkingen kunnen we trouw blijven aan onze financiële verplichtingen”, vertelt Bert Oprins uit Dongen. De projecten zijn alom bekend en gewaardeerd in de twee dorpen, maar het waarborgen van de continuïteit is een zorg.

In Molenschot zijn de Verre vriendjes in Namibië een begrip in heel de gemeenschap. Dit project van pater Martin van de Avoird is stevig verankerd in de parochie en op de scholen. Middels maandelijkse “nieuwsbrokjes” en foto’s houdt de pater zijn familie en oud-dorpsgenoten in Molenschot op de hoogte van zijn ontwikkelingswerk in Namibië. Ook in Molenschot zijn het niet de teruglopende financiën die de meeste zorgen baren, maar de vraag wie het stokje overneemt van pater Van de Avoird als hij er niet meer is.

Opvolging
Tijdens de avond bleek over en weer veel sympathie en herkenning. Ook werd er afgetast of een bepaalde vorm van krachtenbundeling mogelijk zou kunnen zijn om de projecten meer toekomstbestendig te maken. Gezien de jarenlange relatie die de projecten hebben opgebouwd tussen kansarme kinderen en de afzonderlijke dorpsgemeenschap ligt dat niet voor de hand. Wel wordt nu onderzocht of de communicatie van de projecten verbeterd kan worden en meer toegespitst kan worden op opvolging in plaats van uitsluitend donateurs.

Parochies aan de slag voor kwetsbaren
De samenkomst vond plaats in een ontmoetingszaal van zorginstelling Vita te Rijen en was een voortvloeisel van de werkconferentie ‘Diaconie: actief en zichtbaar’ die op 6 november 2014 gehouden werd in Dongen. Projectmedewerker Marc de Koning: “De parochies in Dongen en Rijen hebben goede papieren op het gebied van diaconie. Er is lokaal veel goodwill opgebouwd en dat zit mee. Dat er vaak een charismatische kartrekker was heeft daarbij ontzettend goed geholpen. Nu is het echter zaak dat diaconale werkgroepen beter in staat worden zichzelf ‘aantrekkelijk’ te maken.” Het samenwerkingsverband Dongen-Rijen is een van de eerste regio’s waar het project ‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’ werkt aan de diaconale profilering. De bedoeling is dat er in elk samenwerkingsverband van het bisdom kansen worden benut om de diaconie meer zichtbaar te maken en te activeren.

 

Andere berichten