Samenwerking met aartsbisdom Utrecht inzake priesteropleiding

2 november 2009

Op maandag 2 november heeft het aartsbisdom Utrecht bekendgemaakt de priesteropleiding van het Ariënskonvikt aan het eind van het studiejaar 2009-2010 te sluiten vanwege financiële redenen en een teruglopend aantal studenten.

Bisschop Van den Hende heeft begrip voor de beslissing van mgr. Eijk, maar betreurt het feit dat het Ariënskonvikt de deuren zal sluiten.

Het bisdom van Breda heeft twee priesterstudenten op het Ariënskonvikt. Zij studeren aan de Faculteit Katholieke Theologie locatie Utrecht en wonen in het konvikt. Bisschop Van den Hende beraadt zich over de vraag waar zij na het huidige studiejaar hun theologiestudie vervolgen.

Het aartsbisdom geeft aan zelf voortaan samen te gaan werken met De Tiltenberg, het seminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Voor de opleiding van kandidaten met een late roeping zet het aartsbisdom de al bestaande samenwerking voort met de priester- en diakenopleiding Bovendonk van het bisdom van Breda.

Andere berichten