Samen geloven, gewoon doen: Op weg naar inclusieve parochies

23 maart 2011

Op 16 maart organiseerde de ‘IImpulsgroep Kerk en mensen met een verstandelijke beperking’ een druk bezochte impulsmiddag in het bisdomkantoor te Breda. De werkgroep bevordert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in het parochiële leven. Zo worden parochies inclusieve gemeenschappen, waarin mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking ten volle participeren.. Bisschop Van den Hende was bij een belangrijk deel van de middag aanwezig.

Lid van de geloofsgemeenschap
De journaliste Marieke Boerefijn interviewde drie pastorale beroepskrachten die vanuit hun parochie nauw betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Ze stelde de intrigerende vraag waarom pastorale beroepskrachten deze inclusie zo belangrijk vinden. Eenstemmig waren ze van oordeel dat mensen met een verstandelijke beperking lid zijn van de geloofsgemeenschap. “Ze horen bij de parochie,” vond Ad Rouwendal, pastoraal werker in de Mariaparochie te Etten-Leur. “Het contact met hen is zelfs verrijkend.”

Het drietal vertelde enthousiast over de mogelijkheden van het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Pastoraal werk(st)er Ineke Leemput heeft samen met de predikant van de PKN een oecumenisch Bijbelgroep in Breda-Oost geleid. “Het ging om bewoners van het Siereveld,” zei ze. “We lazen steeds de lezingen van de zondag en gingen met hen in gesprek. Soms waren deze gesprekken heel indringend. Ik herinner me nog levending dat iemand eens zei toen we een wonderverhaal lazen: ‘Ik zal altijd zo blijven.’ Dit ging me door merg en been.”

Taken in de parochie
Vaak willen mensen met een verstandelijke beperking vrijwilligerswerk doen in een parochie. De beroepskrachten discussieerden met elkaar over de mogelijkheden. Bisschop Van den Hende gaf tijdens het gesprek een voorbeeld uit een van de parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden waar hij pastoor was. Daar, bad men in zijn parochie tijdens de meimaand de rozenkrans. Bij deze viering hadden enkele mensen met een verstandelijke beperking een taak bij het gebed.  Door de herhaling in het gebed, ging het voorbidden van een tientje hen zeer goed af. 

Weerstanden en mogelijkheden
Na het vraaggesprek gingen de deelnemers uiteen in verschillende werkgroepen. Ze spraken over weerstanden in de praktijk van het parochieleven, de mogelijkheden om parochianen met een verstandelijke beperking te bereiken en de organisatie van speciale activiteiten voor deze doelgroep. De deelnemers waren er over eens dat het belangrijk is vrijwilligers te hebben die de capaciteiten van deze groep mensen erkennen.

 

Andere berichten