Samen bezinnen in Zevenbergsche Hoek (Vastenestafette)

10 april 2017

Perpetua van Oers behoort tot de vaste kern deelnemers van de digitale Veertigdagenretraite in Zevenbergsche Hoek. De digitale retraite is een initiatief van de jezuïeten. De deelnemers ontvangen dagelijks een gebedstekst ter overweging. Rond deze retraite ontstaan ook uitwisselingsgroepen, zo ook in Zevenbergsche Hoek. Mariella Bossers-van Langh, pastoraal werkster in de Immanuelparochie te Zevenbergen, begeleidt de groep.

“We kwamen wekelijks in de kerk van Zevenbergsche Hoek bij elkaar,” vertelt Perpetua. “We begonnen met het luisteren naar een lied. Daarna vertelden we elkaar wat ons afgelopen week geraakt had en waarom. We sloten af met het bidden van het Onze Vader en het zingen van een slotlied. Dit was steeds hetzelfde lied. De titel luidt: “Zoals een moeder zorgt voor kinderen, haar toevertrouwd.” Huub Oosterhuis is de tekstdichter. Het eindigde met de zin: “Nog weet ik niets van U, ooit zal ik U aanschouwen.”

Perpetua vond het fijn om te doen. “Ik ben uiterst tevreden over de begeleiding door Mariella Bossers,” zegt ze. “We werden een fijne groep. We kenden elkaar wel, maar nog niet zoals we elkaar nu kennen. Er ontstonden mooie vertrouwelijke gesprekken. We gaan op 12 april samen naar de Chrismamis. We sluiten onze retraite op vrijdag na Pasen af. Goede Vrijdag is immers een dag vol vieringen en daarom minder geschikt.”

Perpetua weet een ding zeker. “Als het me gegeven is, doe ik dit jaar tijdens de Advent en volgend jaar in de Veertigdagentijd weer mee.”

Andere berichten