Sacramentsdag in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (1)

31 mei 2016

Sacramentsdag werd dit jaar op een bijzondere manier gevierd in het bisdom Breda. Het bisdom sloot aan bij de traditionele datum op de tweede donderdag na Pinksteren. Sacramentsdag werd verbonden met het gebed tijdens de ‘24 uur voor de Heer’. In Zeeland werd daadwerkelijk 24 uur achter elkaar gebeden met gebedsuren die elkaar op verschillende plekken opvolgden. In Breda celebreerde bisschop Liesen op de traditionele datum de heilige Mis in de H. Antoniuskathedraal.

De bisschop verbond de gedachtenis van de H. Philippus Neri (1515-1595) met Sacramentsdag. Deze heilige staat bekend om zijn gevoel voor humor. Hij wees de gelovigen soms op humoristische wijze op de betekenis van de eucharistie. De bisschop beklemtoonde in zijn korte homilie dat we God zelf niet met onze ogen kunnen zien. Hij is zichtbaar geworden in zijn Zoon Jezus Christus. Hij geeft ons het kostbare geschenk van het Allerheiligste. We mogen Hem hierin herkennen met de ogen van ons hart en Hem zien zoals Hij is.

In de avond werd Sacramentsdag gevierd in de H. Catharinakapel op het Begijnhof. Pastoor Lars Peetam van de H. Familieparochie in Breda was de hoofdcelebrant. De cantorij van de kathedraal onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de liturgische gezangen. Onder de aanwezigen bevonden zich leden van het Gilde van het Sacrament van de Niervaart en het gilde van de H. Antonius Abt uit Terheijden. Uit eerbied voor de consecratie bracht dit laatste gilde de Vendelgroet. Na de eucharistieviering volgde de Sacramentsprocessie op het Bredase Begijnhof.

Op de vooravond van de traditionele datum van Sacramentsdag organiseerden het Sint Franciscuscentrum van het bisdom Breda en de Stichting Het Begijnhof een lezing over bidden met beelden. De kunsthistorica dr. Evelyne Verheggen hield een inleiding over het gebruik van devotieprenten door kloppen (maagden die de priester hielpen in het pastoraat) en begijnen in de Republiek der Verenigde Nederlanden gedurende de gouden eeuw. Zij liet zien hoe deze prenten een belangrijke rol speelden in het gebedsleven van deze vrouwen.

 

Andere berichten