Sacramentsdag in het bisdom van Breda

6 juni 2012

Op de donderdag of zondag na H. Drieëenheid viert de Kerk het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het lichaam en bloed van Christus ofwel Sacramentsdag. Het bisdom van Breda viert dit hoogfeest op zondag 10 juni.

Vicariaat Breda
De eerste feestelijkheden vinden in het vicariaat Breda plaats onder auspiciën van het Gilde van het heilig sacrament van Niervaert in de stad Breda. Dit gilde organiseert de Dag van de Bedevaart, al enkele jaren op de traditionele Sacramentsdag, op donderdag na het feest van de H. Drieëenheid.
Op de vooravond van dit feest, op woensdag 6 juni, is er om 19.00 u. een vesperviering in de H. Antoniuskathedraal. Na deze vespers houdt prof. dr. G.A.M. Rouwhorst, hoogleraar liturgiewetenschap aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg de jaarlijkse sacramentsdaglezing over de Bijbelse achtergronden van de eucharistie. Deze lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in de exedra van de H. Antoniuskathedraal.
Op donderdag 7 juni is de Dag van de bedevaart zelf. Om 19.00 uur start de processie op het Begijnhof. Via de Grote Kerk gaat hij over de Markt naar de kathedraal waar om 20.00 uur de eucharistieviering begint. De kathedrale cantorij verzorgt de gezangen.

Eucharistieviering met bisschop Liesen
De plaats Klundert is nauw verbonden met de geschiedenis van het Sacrament van de Niervaert. Bisschop Liesen is op 10 juni de hoofdcelebrant in de kerk van de H. Johannes de Doper in dit stadje. De eucharistieviering begint om 10.30 uur. De Klundertse Gemengde Zangvereniging Niervaert verzorgt de gezangen. Het Gilde van het Sacrament van de Niervaert zal met het Sint Ambrosiusgilde uit Gilze bij de viering aanwezig zijn. Na de mis er een processie met vendelhulde op het kerkplein.

Vicariaat Middelburg
In het vicariaat Middelburg vindt voor de vijfde keer op zondag 10 juni de Sacramentsprocessie plaats in Kwadendamme. Om 14.00 uur begint de eucharistieviering in de R.K. Kerkhoeve aan de Kaneelpolderdijk in Kwadendamme. Om 15.00 uur start de processie. Deze gaat via de bloemdijken naar de H. Bonifaciuskerk in Kwadendamme, waar om 16.00 uur het lof begint. Vicaris Paul Verbeek zal de hoofdcelebrant zijn in beide vieringen. Na het lof is er een gezellig samenzijn op het kerkplein voor de kerk. De jongeren uit het bisdom van Breda die zich voorbereiden op de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro (2013) zullen bij deze viering aanwezig zijn.

Sacramentsdag
De oorsprong van Sacramentsdag ligt in het middeleeuwse bisdom Luik. In Luik kreeg in de dertiende eeuw de augustines Juliana van Montcornillon in een visioen de opdracht van Jezus Christus ervoor te zorgen dat er in de Kerk een feest ter ere van het Sacrament werd ingesteld. In 1264 stelde paus Urbanus IV, die aartsdiaken in Luik was geweest, dit feest in. Hij gaf de heilige Thomas van Aquino de opdracht het getijdengebed voor dit hoogfeest samen te stellen. Op dit hoogfeest viert de Kerk dat Jezus Christus onder de gedaanten van het geconsacreerde brood en de geconsacreerde wijn onder ons aanwezig is.

 

Andere berichten