Rozenkransgebed op patroonsfeest Bisdom Breda

31 juli 2018

De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 elke maand op een bijzondere dag met zoveel mogelijk mensen de rozenkrans tot intentie van de vrede. Op woensdag 15 augustus wordt de rozenkrans speciaal gebeden in het Bisdom Breda en in het bijzonder in de kathedraal in Breda (10.30 uur). Dit is op het patroonsfeest van het bisdom.

“Ik hoop dat u met uw parochianen in de gelegenheid bent mee te bidden op 15 augustus, in uw eigen parochie of samen in de kathedraal in Breda,” schrijft bisschop Liesen in een brief aan pastorale beroepskrachten en parochies. Het is een goed gebruik in de Kerk dat personenen en ook instellingen toevertrouwd worden aan de voorspraak van heiligen, die hun “patroon” worden. In het geestelijk leven kiest men de patronen tot voorbeeld en voorspraak om Christus van meer nabij te volgen.

Bisschop Liesen: “Voor ons bisdom is Maria de patrones. Haar aardse leven stond in dienst van haar Zoon, de Vredevorst, en haar aanbeveling luidde: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal.’ De Kerk gelooft en belijdt dat zij ten hemel is opgenomen en voor ons ten beste spreekt. Het patroonsfeest van ons bisdom is een goed moment om samen de rozenkrans te bidden en de Koningin van de Vrede om haar voorspraak te vragen.”

Het bidden van de rozenkrans, als estafette die door de bisdommen gaat, gebeurt na het honderdjarig jubileum van de verschijningen van Maria in Fatima (13 mei – 13 oktober 2017). De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, blijft actueel. Deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van betekenis. Zie op rkkerk.nl ‘Verenigd in gebed voor de vrede’.

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten