Rome presenteert programma Jaar van het Geloof

26 juni 2012

Op woensdag 21 juni 2012 presenteerden aartsbisschop Fisichella en mgr. Graham Bell, respectievelijk secretaris en ondersecretaris van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013).

Getuigenis dat niet in het nieuws komt
Tijdens de persconferentie spraken zij over verschillende aspecten van dit jaar. Het jaar van het Geloof is bedoeld om de gelovigen te steunen die in hun dagelijks leven steeds hun leven aan Jezus Christus toevertrouwen. “Hun kostbaar getuigenis, dat niet in het nieuws komt, stelt de Kerk in staat, zich aan de wereld van vandaag te tonen, net zoals in het verleden,” aldus aartsbisschop Fisichella.

Programma
Om het Jaar van het Geloof te doen slagen is een uitvoerig programma ontwikkeld. Er is een eigen website (www.annusfidei.va), een logo en een lied (‘Credo, Domine, adauge nobis fidem’ of in het Nederlands: ‘Ik geloof, Heer, vermeerder bij ons het geloof’). De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst heeft een misformulier voor de Mis voor de Nieuwe Evangelisatie goedgekeurd.

In Rome vinden allerlei activiteiten plaats.

 • Op 11 oktober 2012 is in Rome de feestelijke opening met een plechtige eucharistieviering. De synodevaders van de synode over de nieuwe evangelisatie (7-28 oktober 2012), voorzitters van bisschoppenconferenties en deelnemers aan het Tweede Vaticaans Concilie, die nog in leven zijn, zullen concelebreren.
 • Op zondag 21 oktober worden zeven martelaren heiligverklaard. Zij zijn afkomstig uit verschillende delen van de wereld. Onder hen is ook de zalige Kateri Tekakwitha (1656-1680), de eerste Noord-Amerikaanse Indiaanse vrouw die zalig is.
 • Op 25 januari 2013 is er de jaarlijks oecumenische viering in de basiliek van Sint Paulus buiten de Muren. De aanwezigen zullen ervoor bidden dat christenen die dezelfde geloofsbelijdenis delen, de weg naar eenheid niet vergeten.
 • Op 28 april dient de paus het sacrament van het Vormsel toe aan een aantal jonge mensen.
 • Zondag 5 mei staat in het teken van de volksvroomheid.
 • Op 18 mei, de vooravond van Pinksteren, ontmoeten de katholieke bewegingen, oude en nieuwe, elkaar op het Sint Pietersplein.
 • Op 2 juni, op Sacramentsdag is er op dezelfde tijd, over heel de wereld, Eucharistische Aanbidding.
 • Zondag 16 juni is gewijd aan het Evangelie van het Leven.
 • Op 7 juli zullen seminaristen uit de hele wereld hun bedevaart naar Rome afsluiten op het Sint Pietersplein in Rome.
 • 29 september is gewijd aan de catechisten (equivalenten van onze pastoraal werkers) bij gelegenheid van de twintigste verjaardag van de publicatie van de Catechismus van de katholieke Kerk.
 • Op 13 oktober staat de Kerk stil bij de aanwezigheid van Maria het leven van de Kerk.

Op het Hoogfeest van Christus Koning (24 november 2013) wordt het jaar afgesloten.

Tijdens het jaar van het Geloof zullen in Rome allerlei culturele manifestaties plaatsvinden. In de Engelenburcht is van 7 februari tot 1 mei 2013 een tentoonstelling over de heilige Petrus en op het Sint Pietersplein een concert op 22 juni 2013.

Bisdom van Breda
Het bisdom van Breda maakte vanwege 50 jaar Vaticanum II en het Jaar van het Geloof het bisdommagazine ‘Het Tweede Vaticaans Concilie: Kerk zijn in deze tijd’.

 

Andere berichten