Roepingsite helemaal up-to-date (Roepingenzondag 2011)

12 april 2011

De roepingsite www.roeping.nu is weer helemaal up-to-date. Het bisdom van Breda werkt de site jaarlijks bij in de aanloop naar Roepingenzondag. De boodschap van de paus voor Roepingenzondag 15 mei 2011 is er te vinden, evenals een ansichtkaart die speciaal voor parochies in het bisdom werd gemaakt. Parochies kunnen op de site ook advertenties downloaden voor de parochiebladen.

Ansichtkaart
De ansichtkaart die voor parochies in het bisdom werd gemaakt heeft als tekst: ‘Jouw talenten van God niet voor jezelf houden. Priester worden.’ De kaart vraagt aandacht voor de specifieke roeping tot priester en sluit aan op het thema van roepingenzondag 2011: roepingen bevorderen in de lokale Kerk. Lokaler en fijnmaziger dan een kaart die mensen elkaar toe kunnen sturen kan bijna niet.


Voor de ansichtkaart, klik hier

Advertenties voor parochiebladen
Voor lokale publiciteit werd van de ansichtkaart ook een advertentie gemaakt. Op de roepingsite www.roeping.nu kunnen parochiebladen deze advertentie downloaden, zowel in kleur als zwart-wit, liggend en staand formaat (A6). Op de site kunnen voor parochiebladen ook de nieuwe advertenties van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk worden gedownload.

Parochiepakketten bij chrismamis
Pastorale beroepskrachten ontvingen de informatie over Roepingenzondag en de ansichtkaart per post. Voor parochies worden pakketten gereed gemaakt ter verspreiding bij de chrismamis (op woensdag 20 april in Kloosterzande).

Roepingcampagne
Sinds 2008 ontplooit het bisdom van Breda initiatieven in het kader van de roepingcampagne ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’. In dat jaar werd de roepingsite gemaakt vanwege het 25-jarige jubileum van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk. Op de site staan video-interviews met priesters, diakens en bisschop Van den Hende. Zij spreken over roeping als antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd. Op de roepingsite zijn ook een quick test en een slow test te vinden voor wie meer wil weten over roeping.

Uw financiële bijdrage
Voor giften ter ondersteuning van het roepingenpastoraat in het bisdom van Breda is een aparte bankrekening geopend. Giften kunnen worden overgemaakt op banknr. 1027.79.147 t.n.v. ‘Bisdom van Breda Opleidingsfonds Priesters en Diakens’.

Ga naar de roepingsite, klik hier

Voorbeeld van de advertentie. Download de advertentie via de roepingsite.

 

Andere berichten