Roepingenestafette in Ossendrecht

20 maart 2014

Op zondag 16 maart deed de roepingenestafette de parochiekern Ossendrecht aan. Ossendrecht is een onderdeel van de parochie de Bron.

Pastoor De Kort ontstak de roepingenkaars. In de voorbeden werd gebeden voor roepingen tot het priesterschap, permanent diaconaat en het religieuze leven. Het pastoraal team had priesterstudent Lars Koks uitgenodigd om in de H. Gertrudiskerk te Ossendrecht te getuigen van zijn roeping.

Hij vroeg zich in zijn getuigenis af waarom hij er naar verlangde Christus present te stellen. “Omdat God iemand is die ons mensen zoekt en ons wil laten zien dat Hij het beste met ons voorheeft, mag Hij mijn en uw persoonlijk leven doordesemen. Dat is iets dat verteld, gevierd en beleefd mag worden. Daartoe heeft de Kerk mensen nodig, die Hij persoonlijk roept om dit vorm te geven in het kerkelijk dienstwerk van priester, diaken, religieus en ook in het christelijk gezinsleven.”

Na de viering was er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie en voor gesprek met Lars Koks. Verschillende kerkgangers maakten daar gebruik van.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten